• 1

Джани Родари

Неделя в гурата

rodari-nebeto-45.png Едно учениче написало във свойта тетрадка за класно: „В неделя бяхме в гУрата и играхме и беше прекрасно!“ Правописната грешка, разбира се, учителят стар забелязал, но със молив червен във ръката, въздъхвайки тъжно, си казал, че горите, каквито са днеска, изпосечени, грозни, едва ли на тоз негов възпитаник малък много свежест и хубост са дали, и че може би трябва наистина тези днешни гори безобразни, пълни с рев на мотори, транзистори и останки от обеди мазни, да се пишат не вече със „О!“-та, в знак на радост, възторг, изненада, а със „У!“-та, в които да има недоволство и яд, и досада. rodari-nebeto-46.png rodari-nebeto-47.png — Но тез думички „беше прекрасно“, със които това учениче изразило е своето щастие — той си казал — от тях си личи, че то е тичало, то се е крило събирало гъбки, играло и за три недозрели къпинки колене и ръчички издрало. Не, не бива да бъдат вгорчени тези детски щастливи недели… Една грешка, и то правописна все едно, че не сме я видели!
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8134]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

Вы читаете Неделя в гурата
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×