• 1

Джани Родари

Мързелонският род

rodari-nebeto-40.png Мой малки приятелю, който риташ с крачка, когато те будя, и хъркаш така, сякаш спиш и сънуваш, а след туй се преструваш, че коремче боли те и много си зле, чуй сега списъка на всички крале, които съгласно безбройни предания са владели великата страна Мързелания: Техният род започвал от Мързелон Първи, прочут със това, че се будел едва, когато идвал часът за спане (преди това — не!), и затуй носел прякора Мързелон „Сънливеца“ След него царувал Мързелон „Ленивеца“, а подир него — Мързелон Трети, представян легнал във всички портрети. След туй — пак от кревата — царувал в страната Мързелон Четвърти, наречен „Възглавката“, който взел за жена Мария „Прозявката“ и имал от нея дванайсет прозявчета с по четири будилника на нощните шкафчета. Наследник на трона и пръв сънльо от всички бил избран Мързелон „Затвори очички“, който дори като водел война със съседна страна, през цялото време предпочитал да дреме и оставял маршалите и генералите да губят битките и раздават медалите. След него следвал Мързелон Шести, наричан „Възлез ти!“, защото от мързел изобщо не бързал да възлиза на трона, и щом възцарил се, предал власт и корона на брат си, наречен впоследствие Мързелон Седми с прякор „Сънното Бедствие“, Последвали Осми, Девети, Десети — отбор мързелоновци и сънливци заклети — до Единайстия, с който тази династия най-сетне завършила. Така че и ти, мой-малки приятелю, който вече почти си напълно събуден, изритай юргана и извикай на татко си със скок до тавана: — Аз се правя, че хъркам, но само за смях, и не съм Мързелон, ни роднина със тях! rodari-nebeto-41.png rodari-nebeto-42.png
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8132]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×