• 1

Джани Родари

Малката Нула

rodari-nebeto-06.png Имаше една Нула кръгла като О, тя не беше сторила никому зло, но тъй като нямаше стойност, горката, щом я съглеждаха, пищяха числата: — Извинявайте! Бързам! Ще закъснея! — да не би да ги видят със нея. Но ето, тя срещна числото Едно, което не беше с много стойност и то и също се чувстваше жалко, понеже бе много малко. И каза му Нулата: — Я, със мене ела! — И купиха двамата една стара кола и смело поеха — пам-пам-пам — по шосето. И ето: Четворката, Двойката, Тройката веднага изменят си стойката, Пет усмихнат ги гони, Шест им прави поклони. Какво бе се там случило? Десет бе се получило. (Нали колата бе малка, само с една седалка, от Единица наред със Нула Десетица се бе надула). И стана тъй, че оттогава за Нулата потръгна слава, всички цифри я канеха, подир нея се кланяха и я хвалеха гласно и я слагаха вдясно (защото тайно беше ги страх, да не мръдне случайно на ляво от тях!) и изобщо извадиха те заключение че и малките нули имат свое значение.

,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ (http://chitanka.info/text/8110)

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

Вы читаете Малката Нула
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×