• 1

Джани Родари

Леха IIIБ

rodari-nebeto-79.png Чудно чудо би било, ако някак би могло да изникват на децата, вместо косми по главата, разни видове цветя, според туй, с какво е тя пълна вътре. Щом на този, примерно, растат му рози, значи, славно е момче, и е също явно, че щом са тези двама други цели в мрачни теменуги, сигурно замислят разни пакости разнообразни; rodari-nebeto-80.png а какво подсказва тоз фантастичен алаброс от разчорлена коприва? Явно, чорлави такива са и мислите безброй, от които никне той… Ех, че смешна ще е тая наша цветна класна стая! Само дето може в миг да се чуе грозен вик: — Кой там, вместо да внимава, с глупости се занимава! Ставай и веднага вън, ти с магарешкия трън! rodari-nebeto-81.png
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8151]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

Вы читаете Леха IIIБ
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×