• 1

Джани Родари

Черно слънце

rodari-nebeto-72.png Това тук е разказът на един мой приятел за това как от своята дъщеря си изпатил: — Мойто Джинче по правило си рисува модерно, но днес гледам: направило слънцето черно! Отиваме двамата при офталмолога. Казва: „Нищо у дамата да открия не мога.“ Завеждам детето при психолога. Казва: „Нищо, което да буди тревога.“ След тез два специалиста гледам, взирам се в листа. Не, не съм се излъгал, долу в десния ъгъл чета: „Джина Донато IIIБ отделение. Слънце, когато е в затъмнение“. rodari-nebeto-73.png
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8147]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

Вы читаете Черно слънце
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×