• 1

Джани Родари

Чудният чиновник

rodari-nebeto-31.png Чиновник най-обикновен, той тръгва в седем всеки ден и дълго в тролейбуса се бута и се друса. Не е висок, не е красив, дори е мъничко плешив, а срещат се чиновници, чиновници-сановници, началници на сектори, инспектори, директори… rodari-nebeto-32.png Не, нашият човек дори е несравним със тях по ранг. Но той затуй пък е МУСТАНГ! Как тъй „мустанг“? Какво пък туй е? Но трябва някой да го чуе — тъй както цялата ни къща — когато у дома се връща и „Хайде!“ виква на сина си и в миг го метва на гърба си и почва с него едно друскане и цвилене и надпрепускане, без пет пари да дава за вдиганата врява: — Бързо! — Хоп! — В тръс! — В галоп! И въпреки че протестираме, ний в къщи всички го разбираме и тук ви го описах аз, защото исках и на вас да стане близък, мил и скъп чиновникът с дете на гръб!
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8128]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×