• 1

Джани Родари

Бездомният

rodari-nebeto-12.png Тоз, който си няма пари, нито къща, към гарата той всяка вечер се връща, в чакалнята влиза, без много да тропа, и ляга и спи между двата вързопа. Пазачът го гледа, стои и се чуди: За где ли пътува? Дали да го буди? А той не пътува ни нощем, ни с влака — пътува той денем на двата си крака, пътува, пътува с молбата си стара и все не намира за себе си гара, и все не намира ни хляб, нито къща и пак се завръща в чакалнята съща, и влак щом изсвири, сънува, че него заводска сирена отнейде зове го, зове го и казва: „Честито, човече! Ти място намери! Ти работиш вече!“ Пазачо, смили се над нуждата чужда, недей го събужда, недей го събужда! rodari-nebeto-13.png
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8114]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

Вы читаете Бездомният
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×