• 1

Артюр Рембо

При музиката

Площадът на гарата в Шарлевил

В градинката, която започва от площада, фризирана прилежно до крайната черта, с пъхтене буржоата в четвъртък вечерта ревнивата си глупост извеждат на прохлада. Военният оркестър с извивките на валса и киверите клати, ей тъй — насам-натам; контетата пред всички като защѝтен вал са, нотариусът — на ланец обесил се е сам. Ревниво рентиерът във валса търси грешки; помъкнал тежка дама, чиновник запотен напредва след водача на слонове, с купешки волани и дантели — същински манекен. Скамейките са пълни. Бакали-пенсионери по пясъка чертаят с бастун или пък с крак, в подробности обсъждат заглъхнали афери, в пари обръщат всичко, но сепват се: — Все пак… На пейката търговец се мъчи да намести корема си фламандски на свойте колена, лула блажено вади и в пръстите му месести тютюнът контрабанден увисва на влакна. Безделници пресичат през равните морави; разнежил се от валса и дъхавия цвят, пред младата слугиня — дано й се понрави — с детето си играе ефрейтор простоват. Като студент минавам с движения нехайни, девойчета сред парка, облъхнат от нощта, с престорен смях ме стрелват — те знаят всички тайни! — и в погледа им виждам влудяващи неща. Окото ми разгръща — без думичка да кажа — дантелите от къдри и блясва бяла плът, в миг смъквам труфилата и разкопчал корсажа, съзирам как изпъква божествено гърбът. Събул съм вече ловко ботинката, чорапа… Пак в сладка треска милвам най-дивните места. Те шушнат си и всяка насмешливо ме зяпа… И рой целувки трепкат по моята уста.
,

Информация за текста

© Кирил Кадийски, превод от френски

Arthur Rimbaud

A la musique, 1870

Сканиране, разпознаване и редакция: NomaD, 2009 г.

Издание:

Артюр Рембо. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски

Редактори на първото издание: Силвия Вагенщайн и Иван Теофилов

Художествено оформление: Иван Димитров

Коректор: Мария Меранзова

ИК „Нов Златорог“

ISBN 954-492-031-5

Рисунките на обложката са от Пол Верлен и Пабло Пикасо.

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/14819]

Последна редакция: 2010-01-04 23:00:00

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×