• 1

Артюр Рембо

Роман

I На седемнайсет кой не е безумно-млад. Веднъж — по дявола бокали, лимонада и ярки светлини на шумния площад! Под старите липи излизаш на прохлада. О, юнски вечери! О, дъх на липов мед! И лепнат клепките, дъха в гръдта ти спира. Ветрец повява и долита глъч отвред, и мирис на лозя се смесва с дъх на бира. II А ето там над теб — и мъничък парцал от мръсен здрач, обшит от клонче изтъняло, в средата със звезда — игла с фалшив кристал, трептяща сладостно и с малко бледо тяло. На седемнайсет! Нощ. И юни. И лози. Като шампанско е дъхът им — губиш сила… Ти скиташ; чувстваш как по устните пълзи целувката — или калинка лекокрила. III О, Робинзоне луд, в романи скита ти! Край слабия фенер — едва земята кваси — една госпожица с пленителни черти минава — в сянка от яката на баща си. Отгатнала — уви! — че си наивник млад, с ботинките си тя ситни, ала на мира така ли се стои — и фръцва се назад… И твойто „тра-ла-ла“ на устните замира. IV Ти влюбен си. Летиш. И тъй до август чак. Ти влюбен си. Чете тя смешните сонети. Приятелите — днес за тях си пръв глупак. Но изведнъж… и тя ти пише. Как се сети? И тая вечер… сам на светлия площад, пак влизаш в кафене — бокали с лимонада… На седемнайсет кой не е безумно-млад, когато мамят вън липите — на прохлада. 3 септември 70
,

Информация за текста

© Кирил Кадийски, превод от френски

Arthur Rimbaud

Roman, 1870

Сканиране, разпознаване и редакция: NomaD, 2009 г.

Издание:

Артюр Рембо. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски

Редактори на първото издание: Силвия Вагенщайн и Иван Теофилов

Художествено оформление: Иван Димитров

Коректор: Мария Меранзова

ИК „Нов Златорог“

ISBN 954-492-031-5

Рисунките на обложката са от Пол Верлен и Пабло Пикасо.

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/14820]

Последна редакция: 2010-01-04 23:00:00

Вы читаете Роман
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×