Робърт Шекли

Предварителен подбор

В една прекрасна септемврийска утрин Питър Хонорий лениво преглеждаше пощата. Изведнъж погледът му попадна върху директива от местния Отдел за родствени връзки, която безотговорно изискваше от него да се ожени до първи октомври. В противен случай той ще прояви неуважение към държавните и местните Инструкции за моногамията и ще понесе наказание — заточение на Луната от една до пет години.

Хонорий изпадна в паника. През август беше попълнил формуляр за Продължаване на статуса, който до сега би трябвало да е разгледан по установения ред. Това би му дало още шест месеца за селекция на невеста. А му оставаха някакви жалки две седмици. На всичко отгоре имаше само две алтернативи: или да се подчини, или да бяга в Мексико. Но в 2038 година втората алтернатива не беше за препоръчване.

Проклятие!

Същата сутрин на закуска той обсъди проблема със стария си приятел граф Унгерфьорд.

— По дяволите, не е честно от тяхна страна! — заяви Хонорий. — Някой горе ме преследва. И защо? Аз да не съм някой бунтовник? Знам не по-зле от всички, че бракът е неизбежна сделка между индивида и обществото, фундамент, на който се крепи държавната безопасност. Дявол да го вземе, аз дори искам да се оженя! Но още не съм си намерил жена.

— Може би си излишно суетен? — предположи Унгерфьорд. Беше женен вече цял месец. Взаимоотношенията между половете не представляваха проблем за него.

Хонорий поклати глава.

— Вече съм готов на всичко, само да не изпусна срока. Цялата беда е в това, че независимо от компютърната картотека и съвременното електронно запознанство, никога не можеш да кажеш дали си се оженил за жената, която си избрал. Когато го разбереш, обикновено е късно за промяна.

— Да-а — самодоволно проточи графът. — Болшинството са поставени пред точно такъв проблем.

— Няма ли изключения?

— Честно казано, има един метод да се избегне случайността, поне донякъде. Само го използвах. Така открих Джейни. Не съм ти казвал, защото доколкото ми е известно не си склонен да нарушаваш закона.

— Аз, разбира се, се старая да водя високонравствен живот — изпъчи се Хонорий. — Но тая работа е много сериозна и съм склонен да проявя необходимата гъвкавост. Кого трябва да убия?

— Е, до там не сме стигнали — успокои го Унгерфьорд, взе един лист и написа няколко реда. — Отивай на този адрес и поговори с мистър Фюлър. Той оглавява Тайната компютърна служба. Кажи му, че аз те изпращам.

По времето, когато се развива нашата история, Тайната компютърна служба заемаше няколко прашни кантори в запустял район на центъра Линкълн, където се криеше под фасадата на фирма за търговия с материални части и материално обезпечаване. Секретарката на Фюлър беше миловидно младо момиче на име Дина Гребс. Тя заведе Хонорий в кабинета на шефа. Фюлър се оказа нисък, пухкав, оплешивяващ, дружелюбен човек със зачервени бузи, умни кафяви очи и обезоръжаващи маниери. Беше отделил кабинета си от приемната и бе направил опит да го обзаведе в английски стил. Резултатът приличаше на малък склад за мебели.

— Попаднали сте точно където трябва — увери Фюлър след като се запозна със ситуацията. — Държавата иска да встъпваме в брак заради стабилността на обществото. Известно е, че болшинството от недоволните, бунтовниците, психопатите, подпалвачите, социалреформаторите, анархистите и тем подобни личности са самотни, неженени типове, които няма какво да правят. Те се грижат само за себе си и замислят как да съборят съществуващите порядки. От тази гледна точка бракосъчетанието е задължителен акт на лоялност към държавата. Никой не оспорва това. Признаваме необходимостта от брака. Като единствено условие ние поставяме неговата надеждност и поне търпимост, защото това удовлетворява по- добре нуждите и на индивида, и на държавата.

— Точно така! — каза Хонорий. — Затова дойдох при вас. Какви практически средства…

Но не беше лесно да вземеш думата от Фюлър.

— Необходими са ни научни методи, с които да премахнем факторите „случайност“ и „неопределеност“ при встъпването в брак. Запознанството чрез компютър не е достатъчно. Трябва ни способ, чрез който да надникнем в истинският си бъдещ брачен живот. И чак след това да решаваме дали да се женим или не. Трябва да разберем как работи семейната машинка преди да се заробим за шестдесет или седемдесет години.

— Де да можеше! — въздъхна Хонорий. — Само че това не е възможно. Или случайно разполагате с талантлива циганка и работещо кристално кълбо?

— Има изход — с усмивка каза Фюлър.

— Да не би някой да е измайсторил машина на времето?

— Да, обаче вие я познавате под името „Синтезатор и имитатор на политически фактори“.

— Чувал съм. Това е оня свръхкомпютър, заровен под горите на Северна Дакота, който вечно изчислява какво възнамерява да стори държавата „Х“ с държавата „Y“. Само че нещо не схващам как този компютър ще ми разкаже нещо за бъдещата ми жена, ако тя не е генерал или най-малкото шеф на разузнаването.

— Помислете малко, Хонорий! Имаме машина, която е създадена с една цел: да предсказва и имитира взаимодействията между групи и подгрупи от хора. Ами ако я използваме да предскаже и имитира взаимодействия между отделни индивиди?

— Би било великолепно — отвърна Хонорий. — Обаче тоя компютър се охранява по-зорко и от форт Нокс.

— Ех, момчето ми, много по-лесно е да опазиш златото, отколкото информацията. Даже ако затрупаш информацията с планина, тя пак изтича. В ръцете на продажни или идеалистични оператори каналите за въвеждане на информация автоматично се превръщат и в канали за извеждане на информация. От мен обаче няма да чуете и намек за методите на програмиране. Имаме си тайни. Само ще ви кажа, че имитаторът може да екстраполира възможният ви семеен живот с която и да е жена и да покаже резултата само на вас.

— Не ми е ясно как ще се приближите на по-малко от петнадесет километра от имитатора.

— Не ни трябва. Завладяхме един терминал.

Хонорий тихо подсвирна. Остана възхитен от хладнокръвната наглост на този забележителен човек.

— Мистър Фюлър, кога мога да започна?

Набързо уредиха въпроса със заплащането и Фюлър погледна графика.

— Тъй като вашият въпрос не търпи отлагане, ще ви отделя десет минути машинно време вдругиден. Елате на обяд, мис Гребс ще ви заведе при терминала и ще ви каже какво и как да правите. Не забравяйте да донесете карти с данни за вас и за предполагаемата ви съпруга.

Хонорий беше подготвил всичко за уречения час. В плик носеше картите на петнадесет кандидатки. Тези особи му бяха препоръчани от Службата за компютърно запознанство — първокласна агенция на Медисън Авеню. Сътрудниците с любов подбраха петнадесет претендентки от Националният обединен резерв на самотните жени в Америка, като отчитаха отговорите им на 1006 внимателно подбрани въпроса. Всички те запазваха своята анонимност до получаването на разрешение за моногамен брак. Затова Хонорий ги познаваше само по номерата. Всички доброволно бяха избрали статута на „мигновен достъп“. За Хонорий оставаше само да каже, че иска да се ожени за една от тях.

В картата му между другото бе отбелязано, че той е висок, широкоплещест, привлекателен, сдържан по характер, добър към децата и малките животни, получава по тридесет и пет хиляди долара годишно и е най-младият президент на фирмата „Глик Електроникс“ за цялата й история, т.е. пред него се разкриват неограничени перспективи. Повечето кандидатки биха искали да попаднат точно на такъв жених. Хонорий беше типичен пример на предбрачна заблуда, която е по душа на толкова много жени…

Мис Гребс заведе Хонорий на една стара бензиностанция на Декалб Авеню. Терминалът се оказа скрит в един порутен фургон. Двама техници, облечени като скитници, вкараха Хонорий в затъмнена стаичка вътре във фургона. От терминала се чуваше лек звук, сякаш разговаря със себе си. Техниците разположиха Питър

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×