Това е станало през 1751 г. Дьо ла Кондамин, френски математик и пътешественик, е роден в Париж в 1701 г., умрял в 1774 г. Като асистент в Парижката академия на науките през 1736–4 г. заедно с Буге и Годен измерил в Еквадор кривината на земния меридиан на Екватора. Тези измервания заедно с предишните, направени в Чили и Перу, дали възможност да се изчислят размерите на Земята. Кондамин се върнал по Амазонка и покрай другите изследвания начертал и първата по-точна карта на тази река въз основа на астрономически изчисления.

77

Чарлз Гудйър е роден в 1800 г., умрял в 1860 г.

78

Бразилия отворила Амазонка за международно плаване през 1866 г.

79

Мадейра — най-големият десен приток на Амазонка, образуван от реките Маморе и Бени, които извират от Андите на територията на Боливия. Мадейра тече през Боливия и Бразилия; дълга е 3240 км, а басейнът й заема 1100 хил.кв.км. За да не се прекъсва транспортната връзка в местата, изобилствуващи с водопади, бил започнат строежът на железопътната линия Мадейра-Маморе, дълга около 367 км, завършена през 1913 г. Тя е най-важната транспортна артерия за превозване на дървения материал и каучука от огромните гори.

80

Хенри А. Уикхем е роден в 1841 г., умрял в 1928 г. Син на заможен английски фермер.

81

През 1914 г. производството на каучук на Цейлон и Малайския полуостров превиши добива на каучук от диворастящите дървета, а сега плантациите дават около 98% от общата продукция на естествен каучук.

82

Колт — револвер с барабан за шест патрона, патентован през 1835 г. от американския инженер и конструктор Самюел Колт (роден 1814 г. и умрял в 1862 г.).

83

Тогава Томек още не е могъл да знае, че Пърси Харисън Фоусит, английски военен и заслужил пътешественик-изследовател, ще осъществи намерението си през 1925 г. Тогава именно Фоусит, придружен от сина си Джек и неговия приятел Рали Римъл, предприел експедиция до Мато Гросо, за да разкрие окончателно тайната за прастарите изчезнали градове. От тази експедиция не се върнал нито Фоусит, нито неговите спътници. Около изчезването им се вдигнал голям шум. Започнали търсения. Експедицията на командора Дайонт през 1928 г. не успяла да открие нищо. През 1930 г. журналистът Алберт де Винтон започнал издирвания, но също изчезнал безследно. Експедицията на Вирджинио Песноне съобщила от река Кулуене, че Фоусит по всяка вероятност е пленен във вътрешността на Мато Гросо от индианците арувуду. По-късно Патерик Юлиът събрал подобни сведения и с брат си Гордън потеглили да търсят изчезналите. Не успели обаче да проникнат през територията на индианците от племето бока прета, които не ги пуснали в района, където очаквали да открият Фоусит. Другите експедиции също не дали резултат. До ден-днешен изчезването на Фоусит си остава забулено с тайна. Той може би е успял да се добере до легендарния град, чиито жители се оградили със стена от диви племена? Може би живее сред тях? Това би било твърде фантастично разрешение на загадката.

84

Ореляна е участвувал с Франсиско Писаро в покоряването на Перу. Благодарение на неговата експедиция Амазонка е била опозната от изворите до устието. Той пръв е прекосил Южноамериканския континент. Ореляна загинал по време на следващата си експедиция нагоре по Амазонка през 1546 г., когато тръгнал да търси Елдорадо.

85

Колибрите — прекрасни и прочути птици, обитават изключително двете части на Америка от Лабрадор и Аляска чак до Магелановия проток, като живеят главно в ниската храстовидна растителност в низините и планините. Почти всяка област си има своя форма колибри. Познатите 319 вида и 357 подвида се различават по строежа и дължината на човката и опашката. Дължината на тялото на колибрите се колебае от 6,3 до 21,6 см, а теглото от 1.7 грама нагоре.

86

В по-ново време из Южна Америка са пътешествували двама поляци: първият от тях е Аркади Фидлер (род. в 1894 г. в Познан), писател и пътешественик, който от 1927 година насам посетил много страни в Южна и Северна Америка, а също и в Африка. В Южна Америка той събира и орнитологични колекции за европейските музеи, лови животни, опитомява ги и ги подлага на наблюдения. Написал е и издал много репортажни романи за пътешествията си. Вторият е Мечислав Б. Лепецки, за когото вече беше споменато в тази книга. Книгите на Лепецки, посветени на неговите пътешествия, съдържат много ценни сведения за географията и обичаите в Южна Америка.

87

Александър Хумболт (1769–1859) — немски природоизследовател, пътешественик и географ. През 1799–1804 г. заедно с френския ботаник Бонплан пътува из субтропическите страни на Южна Америка, откъдето донася богати ботанически, зоологически и минералогически колекции. Хумболт е един от създателите на географията на растенията и един от първите, които обръщат внимание на необходимостта от защита на природата. Въвежда изотермите в климатологията, работи творчески в областта на историята на географските открития. Хумболт е един от създателите на съвременната география.

Чарлз Робърт Дарвин (1809–1882) — английски природоизследовател, създател на еволюционната теория за произхода на животинските и растителните видове по пътя на естествения подбор. По предложение на адмиралтейството участвува като природоизследовател в околосветското пътешествие с кораба „Бигъл“. От това петгодишно пътуване донася ценни зоологически и геоложки колекции. Наблюденията и материалите, събрани по време на пътешествието, стават основа на научните теории на Дарвин.

Алоад д’Орбини (1802–1857) — френски палеонтолог и изследовател на Южна Америка, смята се за създател на физическата география на Боливия.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×