— Тъй ли?

— Медицината най-после получи възможност да лекува сериозни травми в главата — продължи браминът. — Както и всякакви други. Вече можем да върнем в строя всеки войник, ако от него са останали повече от седемдесет процента. Трябва само да събереш парчетиите и да ги пуснеш в десклембера. На практика нашите загуби в жива сила се свеждат до нула. Това е истински поврат в хода на войната.

— Направо страхотно! — казах.

— Между другото — рече браминът, — награден си с медал. За проявен героизъм пред лицето на врага дори подир смъртта.

— Урааа! — изкрещях. — А превзехме ли 2645Б-5?

— Превзехме. Вече се подготвя настъпление към траншея 2645Б-6.

След няколко минути ми връчиха униформата и аз се върнах на фронтовата линия. Всичко се оказва по- кофти, отколкото си го представях. Май ще трябва да се уча да се радвам на живота. Какво пък — както се казва, ще го вкусим в цялото му многообразие.

Остава ми да умра само веднъж. Ще бъде за шести път. За последно.

Седя и чакам новата заповед.

,

Информация за текста

© 1959 Робърт Шекли

Robert Sheckley

If the Red Slayer, 1959

Източник: http://sfbg.us

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/1432]

Последна редакция: 2006-08-10 20:36:38

,

1

Ралф Емерсън (1803–1882) — американски есеист, философ и поет.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×