• 1

Виктор Юго

Te Deum, 1 януари 1852 г.

Да служиш, отче, в храма, когато вън гърмят,                                 е дързост нечестива. Приклекнала зад тебе, мълчи самата смърт                                 и хитро се присмива. И ангелите тръпнат от тоя сън зловещ —                                 не в ада ли сега са! — пред тях един епископ да пали свойта свещ                                 с фитила на фугаса. Твой блян е нова митра, сенатът — също блян,                                 и как ще те помажат. Но как ще благославяш, когато е облян                                 все още в кръв паважът. На Геслер вечна слава! Да гине Вилхелм Тел!                                 Ври, орган на възторга! Архиепископ, който за нов олтар е взел                                 порутената морга. Щом кажеш: „Тебе хвалим, о, Господи пресвят,                                 сред войнствата небесни!“ — в мъглата на тамяна те лъхва остра смрад                                 от рововете пресни. И ден, и нощ гърмяха, разстрелваха наред —                                 мъже, жени, дечица! И не орелът вече, над храма е въззет                                 картал — злокобна птица. Не спирай, благославяй убиеца убог;                                 а вие, жертви, спете! Престъпници и траур! Но Бог — самият Бог! —                                 презря те и прокле те! Осъдените плават, ще спрат — ужасен дял! —                                 в Алжир или Кайена. А Бонапарт в Париж е, но кой не е видял                                 и в Африка хиена. Работници, орачи, в каторга ще се мре,                                 на кой не му е ясно! Но ти, архиепископ Сибур, се взри добре                                 наляво и надясно: продал душата своя, Христа ще продадеш,                                 че в твойта свита хитра Предателство е дякон, протойерей — Грабеж,                                 подлецо, кривнал митра. Убийството до тебе пак „Огън бий!“ крещи                                 и гледа най-невинно! И дяволът потира държи и знаеш ти,                                 че там пламти не вино.
,

Информация за текста

© 2002 Кирил Кадийски, превод от френски

Victor Hugo

Te Deum du ler Janvier 1852, 1851

Сканиране, разпознаване и редакция: NomaD, 2005–2010

Издание:

Виктор Юго. 21 стихотворения

Подбор, съставителство и превод от френски: Кирил Кадийски, 2002

Издателство „Нов Златорог“, 2002

ISBN: 9544921776

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/14964]

Последна редакция: 2010-01-11 08:20:00

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×