• 1

Виктор Юго

Какво ми каза устата на призрака

Към бездната вселенска човекът е поел. Веднъж, като обхождах долмена над Розел, там, дето в полуостров земята се превръща, аз зърнах призрак — сянка спокойна и могъща; ръка огромна вкопчи той в моите коси и до скалата горе почти ме извиси, и рече ми:                                 — По своя пътека крачи всичко в безкрая: и звездата, и малката мушичка; съзнава всичко как е родено и защо, ухото както чува, така и вижда то. Нещата, съществата неспирно си говорят. Зефирът, алкионът зареян и просторът, тревичката, цветчето и кълнът, и прахта. Как инак си представяш всемира, вечността? Ти мислиш ли, че Бог е дал форма на нещата, и с вечен звън дарил е дърветата в гората, и бурята, пороя, повлякъл черна кал, мушицата и храста къпинов с плод узрял, скалата сред вълните и звяра в планините — и тоя вечен шепот ей тъй, без смисъл скрит е? Кажи, нима водите извечни и лесът ще шушнат, ако няма какво да ни рекат? Нима на флейта само в морето свири бриза? Нима и океана надига се и слиза и паст сред пустотата отваря с дива мощ, та шумен дим да бълва неспирно, ден и нощ? Нима се той надвиква и с урагана даже, и с този рев не иска все нещо да ни каже? И мислиш ли, че гробът, потънал цял в треви, тук само тишина е? За миг си представи, че хилядите рожби на Божето творение — и розата, и кринът, потръпващи в смирение, вълните и гърмежът, и сводът син, дълбок — не осъзнават нищо, като говорят с Бог. Ти мислиш, че пелтечат и си плетат езика? И че невнятно мънка природата велика? Та Бог нима би слушал — всевиждащ, всемогъщ, необозрим в безкрая — брътвеж един и същ, брътвеж на глухонеми? Пред бездната се спрете — не е ли проповедник? А сянката поет е! Да, всичко на земята е глас и аромат и всичко ни говори сред тоя необят; във всеки шум успял е и Мисъл Бог да вложи, изпълнени са с Мисъл творенията Божи и стенат като тебе и пеят като мен. Говори всичко. Слушай, човече изумен, чуй ветрове, огньове, вълни, скали, тръстика, дървета — всичко диша.                                 Душа във всичко блика!
,

Информация за текста

© 2002 Кирил Кадийски, превод от френски

Victor Hugo

Ce que dit la bouche d’ombre,

Сканиране, разпознаване и редакция: NomaD, 2005–2010

Издание:

Виктор Юго. 21 стихотворения

Подбор, съставителство и превод от френски: Кирил Кадийски, 2002

Издателство „Нов Златорог“, 2002

ISBN: 9544921776

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/14956]

Последна редакция: 2010-01-11 08:20:00

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×