опитва лъч светлина да си пробие път.

Погледнат отвън представлявам нямо пълзящо същество, никак неприличащо на човек, такава негова гнусна пародия, че човека ми изглежда още по-отвратителен, отколкото бе всъщност.

Вътрешно съм самотен. Тук — под континентите и моретата, съм в утробата на компютъра, който ние сме създали, защото не сме били в състояние да решим проблемите си, защото времето ни е било изтекло, но безсъзнателно сме вярвали, че машината ще се справи с тях. Поне четирима от нас са спасени.

ЯМ сякаш губи ума си от ярост. От тази мисъл ми става мъничко по-топло. И все пак… ЯМ победи… Ето го, неговото отмъщение…

Но нямам уста, че да викам.

,

Информация за текста

© 1967 Харлан Елисън

© 1993 Красномир Крачунов, превод от английски

Harlan Ellison

I Have No Mouth and I Must Scream, 1967

Източник: http://sfbg.us

Публикация:

[[http://bgf.zavinagi.org/index.php/Поредица_SF_трилър|ОТ ДРАКОНИТЕ ДО КОМПЮТРИТЕ]] (награди Хюго). 1993. Изд. Неохрон, Пловдив и Изд. Хермес, Пловдив. (SF Трилър, No.13). Ред.-съставители: Красномир КРАЧУНОВ, Иво ХРИСТОВ, Н. СТРАНСКИ. Формат: 115?165. Страници: 192. Цена: 13.00 лв.

Съдържание: (въведение) — с.2;

[[1347|Изследователския отряд]], Мъри ЛЕЙНСТЪР [в съдържанието: Отрядът на изследователите] — 3 с.;

[[421|Господарите на драконите]], Джак ВАНС — 60 с.;

[[322|Нямам уста за да викам]], Харлан ЕЛИСЪН — 166 с.;

Съобщение [илюст. към стихотворния роман на Б. Божилов „С ракета LZ на Луната“] — 186 с.;

Енциклопедия на световната фантастика. Част V [Бластер-Борун] — 187–192 с.

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/322]

Последна редакция: 2006-08-10 20:37:46

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×