има свойствен само нему ритъм във времето, а всички заедно спомагат да се изгради това, което би могло да се нарече цялостен човек, който не се отказва от своя исторически момент, но и не се оставя да бъде отъждествен с него.

238

Виж Ad. Е. Jensen, Hainuweie, Volkserzahlungen von der Molukken-Insel Geram (Франкфурт на Майн, 1939 г.), същия автор, Die Drei Strome (Лайпциг, 1948 г.), стр. 277 и сл.; С. С. Jung и Karl Kepenyi, Das gutlichen Madhen (Albae Vigilae, Heft, 8–9, Амстердам, 1941 г).

239

Този въпрос ще бъде обстойно разгледан във втория том на нашия Трактат по История на религиите.

240

За да разберем по-добре преобразуването на света чрез символа, трябва само да си припомним диалектиката на йерофанията: един предмет става свещен, без обаче да престава да бъде това, което е (виж по-горе, стр. 81).

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×