Стивън Ериксън

Дверите на Скръбния дом

Този роман се посвещава на двама господа:

Дейвид Томас-младши, който с такова доброжелателство ме запозна в Англия с един определен издател; и на Патрик Уолш, въпросния издател, с когото ме запозна. През годините те проявиха към мен изключително доверие и съм еднакво благодарен и на двамата.

Действащи лица

На Пътя на Ръката

Икариум, странстващ джаг със смесена кръв

Маппо, негов спътник, трелл

Искарал Пъст, Върховен жрец на Сянка

Риландарас, Белия чакал, д’айвърс

Мессремб, соултейкън

Грилън, д’айвърс

Могора, д’айвърс

Малазанците

Фелисин, най-малката дъщеря на дома Паран

Хеборик Леката ръка, историк и бивш жрец на Финир, изгнаник

Баудин, спътник на Фелисин и Хеборик

Фидлър, Девети взвод, Подпалвачите на мостове (Мостоваците)

Крокъс, младеж от Даруджистан

Апсалар, бивш боец от Девети взвод, Мостоваците

Калам, ефрейтор в Девети взвод, Мостоваците

Дюйкър, имперски историк

Кълп, кадрови маг, Седма армия

Малик Рел, главен съветник на Върховния юмрук на Седемте града

Саварк, командир на охраната на Отатаралския минен лагер, Чашата на черепа

Пелла, войник на служба в Чашата на черепа

Пормквал, Върховен юмрук на Седемте града, в Ейрън

Блистиг, командир на стражата в Ейрън

Топър, командир на Нокътя

Лъл, капитан в Седма армия

Ченед, капитан в Седма армия

Сълмър, капитан в Седма армия

Минсър, сапьор

Лист, ефрейтор в Седма армия

Кътъл, сапьор

Геслер, ефрейтор в Крайбрежната охрана

Сторми, войник в Крайбрежната охрана

Трут, новобранец в Крайбрежната охрана

Скуинт, стрелец

Пърл, Нокът

Капитан Кенеб, бежанец

Селв, жена на Кенеб

Майнала, сестра на Селв

Кесен, първороден син на Кенеб и Селв

Ванеб, вторият син на Кенеб и Селв

Капитанът, собственик и командир на търговския кораб „Рагстопър“

Бент, уикско овчарско куче

Роуч, галено кученце от Хендж

Уикци

Колтейн, Първи полк, Седма армия

Темул, млад пиконосец

Нил, магьосник

Недер, магьосничка

Бълт, командир ветеран и чичо на Колтейн

Червените мечове

Бария Сетрал (Доусин Пали)

Мескер Сетрал негов брат (Доусин Пали)

Тене Баралта (Ерлитан)

Аралт Арпат (Ерлитан)

Лостара Юил (Ерлитан)

Благородници в Кучешката верига (Малазан)

Нетпара

Ленестро

Пулик Алар

Тъмлит

Следовници на Апокалипсиса

Ша’ик, водачка на въстанието

Леоман, капитан в Апокалипсиса на Рараку

Тоблакай, телохранител и воин в Апокалипсиса на Рараку

Фебрил, маг и старши съветник на Ша’ик

Корболо Дом, бивш Юмрук, ренегат, предвождащ Оданската армия

Камъст Релой, Върховен маг с Оданската армия

Л’орик, маг с Апокалипсиса на Рараку

Бидитал, маг с Апокалипсиса на Рараку

Мебра, шпионин в Ерлитан

Други

Салк Елан, презморски пътешественик

Шан, Хрътка на Сянката

Джиър, Хрътка на Сянката

Блайнд, Хрътка на Сянката

Б’асан, Хрътка на Сянката

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×