• 1

Евгений Евтушенко

Нежен скулптор на пурите…

Нежен скулптор на пурите, обичливо оглаждащ ги кубинецо, кой беше твоят среднощен, годен да ти е внук убиец? Московският сняг опетнен е като окървавената ти гуявера1. Нима съвсем е изчезнала вярата в световното братство от вчера? И усмивката завинаги се е заличила от лицето ти, неразбрало какво и защо с цвят на тъмнотютюнево, от времето изсушено листо. Защо от тъмната кожа се страхуват гнусливо като от замърсена река? Къде е филмът на Александров „Цирк“ с негърчето, минаващо от ръка на ръка? По ръцете ти са полепнали трошици тютюн. Но никога с чужда кръв не си ги цапал. А вече го няма на земята „табакеро“ Миранда, който искаше с дим от своята Куба         да сгрее и да зарадва всеки човек на тази планета, който сплиташе с пръстите си неразделните убити Ромео и Жулиета2. И една мучача, отблъснала те някога, табакеро, сякаш от сън закъснял ти прошепва: „Yo te querro…“ А те убиха тук, в страната, обещала спасение на всички нации. В нас ли са се излъгали те или ние самите в себе си — през седемнайсета? Компаниеро Миранда лежи и не се оплаква, нито се тюхка, не мърда, само мърдат пръстите му, търсейки в снега златни листа тютюневи. Тези пръсти са ги свивали за „барбудос“3, а възможно и за Че Гевара, кой знае. Но по всичко личи — не можеш да свиеш от руския сняг кубинска пура. Това е. 8 март 2006
,

Информация за текста

© 2006 Евгений Евтушенко

© Надя Попова, превод от руски

2006

Форматиране: maskara, 2008

Издание: Околчица 2008. Литературно-художествен алманах.

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/9798]

Последна редакция: 2008-12-15 10:30:00

,

1

Гуявера — бяла бродирана кубинска национална риза.

2

„Ромео и Жулиета“ — един от най-ароматните сортове кубински пури.

3

„Барбудос“ — брадати хора. Така са наричали пристигналите от Мексико млади въстаници, свалили режима на Батиста.

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×