• 1

Евгений Евтушенко

Царят мужик

Цар мужик, самораслек върху скършен стрък кукурузен, на гърбината яка изнесе той, устни напред издал, на епохата своя ковчега, — изнемогващ, с ръце охлузени, разтреперан от робска боязън, затъващ сред кърви и кал. Цар мужик, той в Калиновка пускал ръка по седенки на момите, намразил рендето, с което от Сталин бе млян, на глупак се преструваше, целият в пришки и бенки, отмъсти на един големец, който пъхна му торта под задника, мъртвопиян. За това, че сред вълчата глутница вдигна въстание и започна да срутва затвора с бараките лагерни — зрим и незрим, за това, че надмогнал страха, изчовърка от себе си Сталин — благодарност сега му дължим. Не по царски държеше главата си — репичка с шапка панамена. „Комунизъмът“ беше за него от думите, дето го караха да се коси. На Гагарин бе кръстник и на Солженицин,         по гаменски се държеше понякога. Толкова каши забърка, но и толкова хора спаси! В гроба някак набързо го свряха. Изчезна, на капитализма без гроб да изрови. Някак скучно е никой с чепик миризлив да не тропа сега в ООН. Ето на — от хрушчовските славни ракети до днешните рекетьори е зигзагът на поствавилонските ни времена. Паметта на Хрушчов да спаси от забравата пълна, не покани семейството някой цапач,         а в дисцип — батальон служил скулптор; в Манежа на Първия бе се опънал и подрязал под себе си мигом поредния клон. Като съвест бе мраморът — черен и с бяло прошарен, но във фризер наследството лесно е да замразим, и за нас, сякаш новояпонци след казус безумен, много скоро в димящи Курили превърна се Крим. Все пак по е добре със хрушчовки, отколкото с покрив, от бившите братски народи подпален. Върху гроба на царя мужик, който бе и жесток, и с щадяща ръка, от псувните му някога смазан, но все пак от него опазен, слагам цвете — не ярко, но не и лъжливо — сега.
,

Информация за текста

© Евгений Евтушенко

© Надя Попова, превод от руски

Форматиране: maskara, 2008

Издание: Околчица 2008. Литературно-художествен алманах.

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/9799]

Последна редакция: 2008-12-15 10:30:00

Вы читаете Царят мужик
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×