• 1

Варлам Шаламов

Инжектор

До началника на мината др. А. С. Корольов

От началника на участъка „Златният извор“

Кудинов, Л. В.

РАПОРТ

Съгласно Вашето нареждане да бъде дадено обяснение по повод шестчасовия престой на 4-та затворническа бригада на 12 ноември т.г. на участъка „Златният извор“ на поверената Ви мина, докладвам.

Температурата на въздуха сутринта беше под минус 50 градуса. Нямаме термометър — счупи го дежурният надзирател, за което вече Ви докладвах. Но температурата можеше да се определи от плюнката, която замръзваше още във въздуха.

Бригадата беше своевременно изкарана, но не можа да започне работа, понеже отказа да работи инжекторът на бойлера, който обслужва нашия участък и размразява вкочанената почва. За лошата работа на инжектора неведнъж съм уведомявал главния инженер, но не се вземат никакви мерки и инжекторът съвсем се разхалтави. Засега главният инженер не желае да го смени.

Лошата работа на инжектора доведе до неподготвеност на почвата и се наложи бригадата да стои няколко часа без работа. Няма къде да се топлим, а не ни разрешават да палим огньове. Конвоят обаче не позволява на хората да се върнат в бараката.

Писал съм до всички инстанции, че не мога да работя повече с такъв инжектор. Вече пети ден той работи безобразно, а от него зависи изпълнението на плана на целия участък. Не можем да се оправим с него, но главният инженер не ще и да чуе, а само иска кубици.

Началник на участъка „Златният извор“, минен инженер Л. Кудинов

По диагонал върху рапорта бе изписано с четлив почерк:

„1) За отказ от работа в продължение на пет дни, довел до нарушаване на производството и до престой на участъка, затворникът Инжектор да се арестува за три денонощия без право на работа и да се прехвърли в ротата с усилен режим. Делото на затворника Инжектор да бъде предадено на следствените органи за дирене на съдебна отговорност.

2) Наказвам с мъмрене главния инженер Горев за липсата на дисциплина в производството. Предлагам затворникът Инжектор да бъде заменен с волнонаемен.

Началник на мината Александър Корольов.“
,

Информация за текста

© Варлам Шаламов

© 1994 Александър Талаков, превод от руски

Варлам Шаламов

Инжектор,

Сканиране, разпознаване и редакция: NomaD, 2010

Издание:

Варлам Шаламов. Колимски разкази

Първо издание

Съставителство: Александър Талаков

Превод: Александър Талаков

Редактор: Иван Дойчинов

Технически редактор: Любица Златарева

Коректор: Красимира Петрова

ISBN 954-411-015-I (том I)

ISBN 954-411-016-X (том II)

Издателство „Факел“, София, 1994

Варлам Шаламов. Колымские рассказы, Изд. „Молодая гвардия“, М. 1989

Варлам Шаламов. Левый берег, Изд. „Современник“, М. 1989

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/16671]

Последна редакция: 2010-07-13 15:30:00

Вы читаете Инжектор
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×