откриват вражески подводници и да цицат инфо от кибернетичните им системи.

— А? Флотска работа? От войната? Сквид може ли да прочете твоя чип? — Тя спря на място, и усетих как очите й ме следят зад двойката огледала.

— Дори най-примитивните модели могат да измерят магнитно поле с интензитет една милиардна от геомагнитното. Все едно да отделиш един шепот в крещящ стадион.

— Ченгетата вече го правят, с параболични микрофони и лазери.

— Но данните още са сигурни. — Професионална гордост. — Никое правителство няма да разреши на ченгетата си да имат сквидове, дори на баровците от тайните служби. Прекалено много шансове за междуслужбени майтапи; голяма вероятност да те уотъргейтват.

— Флотска работа — повтори тя, и усмивката й проблясна в сянката. — Имам там долу приятел, който е бил във флота, казва се Джонс. Май ще е добре да се запознаеш с него. Само че е боклучарче, та трябва да му вземем нещичко.

— Боклучарче?

— Делфин.

Той беше повече от делфин, но от гледната точка на друг делфин може да беше и по-малко. Наблюдавах го как се върти бавно в галванизирания си резервоар. Водата се плискаше над ръба, мокрейки обувките ми. Беше наследство от последната война. Киборг.

Той се показа над водата, демонстрирайки бронираните плочи по страните си, нещо като визуален каламбур. Грацията му почти беше изгубена под съчленената тромава и праисторическа броня. Двете издутини отстрани на черепа бяха направени, за да подслонят сензорните блокове. По видимите части на сиво-бялата му кожа блестяха сребристи белези.

Моли подсвирна. Джонс замахна с опашка, и още вода се плисна над ръба на резервоара.

— Какво е това място? — Огледах смътните форми в мрака, ръждясали вериги и неща, покрити с брезент. Над резервоара висеше груба дървена конструкция, накачена с кръстосващи се редове коледни лампички.

— Паркът на Веселието. Зоологическа градина и карнавална площадка. „Поговорете с Бойния Кит!“. Такива работи. Джонс се води някакъв кит…

Джонс отново се отдръпна и ме фиксира с тъжно и древно око.

— Как говори той? — Внезапно ми се поиска да си тръгна.

— Това е номерът. Кажи „здрасти“, Джонс.

Всички лампички светнаха едновременно. Бяха червени, бели и сини.

ЧБСЧБСЧБС

ЧБСЧБСЧБС

ЧБСЧБСЧБС

ЧБСЧБСЧБС

ЧБСЧБСЧБС

— Бива го по символите, ако разбираш, но кодът му е ограничен. Във флота са го включвали към аудиовизуален дисплей. — Тя измъкна тъничък пакет от един джоб на якето си.

— Чиста гадория, Джонс. Искаш ли?

Той замръзна на място и започна да потъва. Усетих странна паника, припомняйки си, че той не е риба, и може да се удави.

— Искаме ключа към банката на Джони, Джонс. Трябва ни спешно.

Светлините премигаха и угаснаха.

— Измъкни го, Джонс!

С

ССССССССС

С

С

С

Сини лампи под форма на кръст.

Мрак.

— Чиста! Легално е. Хайде, Джонс.

БББББББББ

БББББББББ

БББББББББ

БББББББББ

БББББББББ

Белият натриев блясък обви чертите й като рязък монохром, със спускащи се от скулите сенки.

Ч ЧЧЧЧЧ

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×