• 1
  • 2

Николай Гумильов

Песен за певеца и краля

Стърчи моят замък в пустинни земи на връх каменист и зъбат. Аз сам го въздигнах в среднощни тъми, проклинайки целия свят. И сам съм му жител. Седя с гордостта на крал в своя мраморен хол. Единствено нощем от диви места се спуска кикотещ се трол. Жесток и страхлив, той седи надалеч и дрънка коварни слова. Но знае, че имам безмилостен меч за всякоя дръзка глава. На трона веднъж си седях, увенчан с блестящ диамантен венец, когато по моя портал обкован похлопа скиталец-певец. За всекиго, който е лих и сърцат дома си отварял съм аз. Приех да изслушам безумеца млад в червената зала за час. Той арфа красива тогаз улови, замря — за момент вцепенен, и дива, болезнена песен изви в двореца ми тих и студен: „Вървях си сам сред нощ беззвездна по сипеи и по бърда, и изведнъж, над мрачна бездна, съгледах труп — за зла беда. Трупът бе на момиче бяло, укрито в бурена висок. А над съблеченото тяло висеше скоморох1 убог. Склонен над девственото ложе, той дрънкаше звънче на шут — опитваше се да тревожи дори смъртта глупакът луд. Звънът бе глух, без ехо. Сведен, кривеше изродът лице. Блестяха пръстенчета медни по гърчавите му ръце. Така подскачаше накичен той с кикот покрай пропастта. И върху устните девичи лепеше лигава уста. А аз си тръгнах с куп въпроси, и боговете с тях терзах. До днес света преброждам бос, но по-ярко нещо не видях.“ Не можех по-дълго безумния бард да слушам и меча извих. Забодох в гръдта му червен минзухар в награда за дръзкия стих. Красиво и кърваво този цветец връз младата гръд заблестя. „Върви си — му казах, — злокобен певец!“ Но той бе поел към смъртта. Аз струните скъсах и арфата с гръм ударих о пода без жал, затуй, че за пръв път на гордия хълм разплакан бе гордият крал. А замъкът пак тъне винаги в здрач, и скита насмешникът-трол. Не знае страхливецът — кралят е в плач в огромния мраморен хол.
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×