• 1
  • 2

Николай Гумильов

Заблуденият трамвай

Вървях по улица непозната, и изведнъж — и грак, и лай, и гръм, и лютни от небесата — пред мен летеше със звън трамвай. Как на платформата му се метнах, така до края не проумях. Че диря огнена и по светло оставя — само това видях. Сред времената и световете бе той препуснал — тайфун без край… Спрете, ватмане, ей, ватмане, спрете, спрете веднага този трамвай! Късно е. Няма стени отпреде. Палми се мярнаха… кремав цвят… Гърмеше мост подир мост пореден над Нева, Сена и Нил — отзад. За миг под прозореца на вагона изникна с поглед лукав и луд старият просяк — същият — оня, дето лани умря в Бейрут. Къде съм? Вече си губя куража. Сърцето ми в отговор дава знак: „Ето я гарата, откъдето даже към Кришна и Буда потегля влак.“ Спирка „Зеленная“ е със странни букви изписана, и кърви. Тук вместо зелки и патладжани продават само мъртви глави. С лице-виме, в рубашка червена, палачът обезглави и мен. Лежа главата ми подредена до други в сандъка окървавен. Улица, дървени тараби, светят три прозорчета… познато май… Спрете, ватмане, ей, ватмане, спрете, спрете веднага този трамвай! Машенка, помня, тук си ми пяла, тъка ми тука килим — на свещ. Къде са днес твоят глас и тяло? Как е възможно ти да умреш? Колко чака да дойде принцът ти — а пък с перука напудрена аз бързах за бал у Императрицата — не сме се срещали оттогаз. Сега чак разбирам, че свободата е блясък отвъден сред този мрак. Хора и сенки пазят вратата на планетарния зоопарк. Повейна вятър — познат и сладък, и откъм моста се появи железен конник с ръка грамадна и две копита над мен изви. А православен и всецелебен отпред Исакий е извисен. Там ще отслужа сега молебен за Маша и панихида за мен. Ала — завинаги в мрак — терзае сърцето болните ми гърди… Машенка, Машенка, аз не знаех такава любов и тъга преди!
,

Информация за текста

© 1993 Бойко Ламбовски, превод от руски

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×