четири от другата. Накрая спря до прозореца и се загледа в калния на цвят, безформен и грозен свят навън.

Геня говореше нещо… „Мириам, честно, не е ли възможно метаболите да са по-вредни от местните протеини?“, но тя не го слушаше; тъгата, гневът и страхът се надигаха в нея, докато избухнаха, и тя извика:

— О, Геня, Геня, как можа? Точно ти да се откажеш, сега, след толкова дълга борба… Не мога да го понеса! Просто не мога да го понеса!

Но не извика на глас. Нито една от тези думи. Никога. Всичко стана мислено, само няколко сълзи бликнаха и се стекоха по бузите й, но тя бе с гръб към пациента си. Погледът й се рееше през изкривяващите света сълзи по плоската долина и мрачното слънце и им казваше безмълвно: „Мразя ви.“

След известно време Мириам събра сили да се обърне и рече гласно:

— Легни… — защото той бе седнал, разстроен от дългото й мълчание — легни, отпусни се. Преди вечеря ще вземеш два метабола. Ако имаш нужда от нещо, Геза е в сестринската стая.

И изкочи навън.

Щом излезе от болницата видя Тина, която се качваше по пътя откъм полето и несъмнено идваше да види как е Геня. При всичките си затруднения с дишането и високите температури Геня никога не бе усетил липсата на приятелки. Тина и Шошана, Бел и Рашел: имал бе възможност за избор. Но миналата година, когато той и Рашел живяха заедно, редовно идваха да получават от клиниката средства против забременяване, а после се разделиха. Не се ожениха, макар че на неговата възраст, двайсет и четири, момчетата от Колонията вече имаха и семейства и деца. Той не се ожени за Рашел и Мириам знаеше защо. Морална генетика. Лоши гени. Не трябва да се предава на следващото поколение. Изкореняване на по- слабите. Той няма да създава потомство, следователно няма да се жени; не би могъл да моли Рашел да живее от голата си любов към него. Колонията има нужда от деца, от много здрави, млади заселници, способни да оцелеят на тази планета с помощта на метаболизиращите хапчета.

Рашел не се обвърза с никой друг. Но тя е само на осемнайсет. Ще го преживее. По всяка вероятност ще се омъжи за някое момче от друга колония и ще се премести далеч от големите сиви очи на Геня. Така би било най-добре за нея. И за него.

Нищо чудно, че Геня иска да се самоубие! — помисли си Мириам и яростно отхвърли тази мисъл. Беше много уморена. Смятала бе да отиде до стаята си, да се изкъпе, да си смени дрехите, и настроението преди вечеря; но там беше толкова пусто, откакто Леонид замина за колонията Салем и щеше да отсъства поне още месец, че нямаше да може да издържи самотата. Тя се запъти през прашния централен площад на Колонията към сградата на трапезарията и влезе в Живата стая. За да избяга, да се пречисти от безвътрената мъгла, сивото небе и грозното слънце.

В живата стая нямаше никой друг освен командира Марко, дълбоко заспал на една от дебело тапицираните дървени кушетки, и Рейн, който четеше. Двамата най-стари членове на Колонията. Всъщност командирът Марко беше най-старият човек в този свят. Той е бил на четиридесет и четири, когато е довел Изгнанническата флота от Старата Земя до Нови Цион; сега бе на седемдесет и много боледуваше. На хората не им понасяше добре тук. Остаряваха рано, умираха на петдесет, шейсет. Рейн, биохимикът, беше на четиридесет и пет, но изглеждаше с двайсет години по-възрастен. Сякаш съм в някакъв проклет пенсионерски клуб, помисли с горчивина Мириам; и наистина, младите родени на Цион рядко използваха Живата стая. Идваха в нея да четат, тъй като тук се помещаваше библиотеката на Колонията — книги, магнетофонни ленти и микрофилми, — но малка част от тях имаха особено желание или пък някакво време за четене. А не беше изключено и да се чувстват неловко от априлската светлина и картините. Те бяха нравствени, строги, сериозни млади хора; в живота им нямаше никакво свободно време, в техния свят свят липсваше всякаква красота; как биха могли да одобряват необходимия на по-възрастните лукс, това убежище, единственото място, напомнящо за Дома…

Живата стая нямаше прозорци. Аврам, направо магьосник по електричеството, много старателно бе възпроизвел с непряко осветление цвета и отсенките на слънчевата светлина — не на NSC641, а на Слънцето. Когато човек влезеше в Живата стая, сякаш попадаше в земна къща в топъл слънчев ден през април или в началото на май и виждаше всичко на тази ясна, чиста, прекрасна светлина. Аврам и още няколко души бяха направили украсата, увеличавайки цветни снимки до големина около метър на метър, сцени от Земята, снимки и картини, донесени от заселниците — Венеция, пустинята на Негев, кулите на Кремъл, ферма в Португалия, Мъртво море, паркът Хампстед Хийт, плаж в Орегон, ливада в Полша, градове, гори, планини, кипариси на Ван Гог, водни лилии на Моне, тайнствени сини пещери на Леонардо, Всяка стена на стаята беше покрита с пейзажи, цялата хубост на земята. За да могат родените там да гледат и да помнят, а родените на Цион да гледат и да знаят.

Преди двайсет години, когато Аврам започна да подрежда пейзажите, възникнаха известни спорове около тях. Мъдро ли е действително това? Трябва ли да се обръщаме назад? И така нататък. Но малко по- късно намина на посещение командирът Марко, видя Живата стая на колония Арарат и каза: „Ето къде ще остана.“ При съперничеството на всички колонии коя да го задържи, той избра Арарат. Заради пейзажите от Земята, заради земната светлина в тази стая, огряла зелените поля, снежните върхове, позлатените от есента гори, литналите над морето чайки, белите, червените и розови водни лилии върху сините езера — бистри, истински, ярки цветове, цветовете на Земята.

Той спеше там сега, един красив старец. Навън, на суровата мрачна оранжева светлина, би изглеждал болен и стар, с изпъстрени с вени и мътни на цвят бузи. Тук човек можеше да види какъв е наистина.

Мириам седна близо до него, с лице към любимата си картина — мирен пейзаж от Коро, дървета над сребрист поток. Беше толкова уморена, че й се прииска поне веднъж просто да поседи в лек унес. През унеса, плахо и безцелно, се носеха думи. Не е ли възможно… честно, не е ли възможно метаболите да са по-вредни… Мириам, честно, не е ли възможно…

— Смяташ ли, че аз изобщо не съм помисляла за това? — възрази тя мълчаливо. — Идиот! Смяташ ли, че не знам колко трудносмилаеми са метаболите за теб? Не опитах ли пет различни комбинации, докато беше дете, в старанието си да премахна страничните ефекти? Но те все пак не са толкова страшни, колкото да си алергичен към цялата проклета планета! Ти знаеш повече от лекарите, нали? Не ми ги пробутвай тия. Опитваш се да… — но тя рязко прекъсна безмълвния диалог. Геня не се опитваше да се самоубие. Не. Не би го направил. Не и той, той притежаваше смелост. И ум.

— Добре — каза тя на смълчания младеж в главата си. — Добре! Ако останеш в болницата, под наблюдение… за две седмици, и правиш точно каквото ти кажа… добре, ще опитам!

Защото, обаждаше се друг, дори още по-тих глас дълбоко в нея, това действително няма значение. Каквото и да направиш или да не направиш, той ще умре. Тази година, догодина. Слабите не можеха да се приспособят към този свят. Нито пък ние можем, нито пък ние. Не сме предопределени да живеем тук, скъпи мой Геня. Не сме направени за този свят, нито той за нас. Създадени сме за Земята, за да живеем на нея, под синьото небе и златното слънце.

Удари гонгът за вечеря. На път към трапезарията Мириам срещна малката Шура. Детето носеше букет отвратителни кафеникаво-пурпурни местни бурени, както някое момиченце у дома би носило букет бели маргаритки или набрани в полето червени макове. Очите на Шура сълзяха както обикновено, но тя се усмихна нагоре, към леля докторката. В струящата през прозорците червено-оранжева светлина на залеза устните й изглеждаха бледи. Устните на всички изглеждаха бледи. Лицата им имаха уморен, безжизнен израз, със стоически стиснати зъби след дългата работа през деня, докато вървяха към трапезарията на Колонията, всички заедно, тристата изгнанници от Арарат на Цион, единайстото изгубено племе.

Той се оправяше с бързи темпове. Трябваше да му го признае.

— Оправяш се — рече тя, а Геня се усмихна:

— Нали ти казах!

— Може да е, защото не вършиш нищо, хитрецо.

— Нищо ли не върша? Цяла сутрин попълвах здравни картони за Геза, два часа играх с Рози и Моше. Цял следобед стривах бои — а, имам нужда от минерално масло, ще ми дадеш ли още един литър?

— Разбира се. Но слушай. Приготвила съм ти нещо по-добро. Пуснали са дъскорезницата да работи без

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×