• 1

Братя Грим

Трите предачки

Имало едно време една красива девойка, ала тя била много мързелива и не искала да преде. Колкото и да я молела, майка й не успявала да я накара да се залови за работа. Един ден тя така се ядосала, че започнала да бие ленивата си дъщеря. Момичето се разплакало и викало толкова силно, че се чувало чак навън. В това време покрай къщата минавала царската каляска. Като чула виковете на девойката, царицата слязла от каляската, влязла в къщата и попитала:

— Защо биеш дъщеря си? Плачът й се чува чак навън.

— Толкова обича да преде — отговорила майката, — че не мога да я отделя от хурката и вретеното. Аз съм бедна жена и нямам пари за толкова вълна.

— Добре — казала царицата. — Радвам се, че дъщеря ти е толкова работлива. Затова ще я взема в двореца и ще й дам прежда колкото поиска.

Царицата завела девойката в двореца. Там й показала три стаи пълни с пухкава вълна.

— Трябва да изпредеш тази вълна. Ако успееш, ще се омъжиш за най-големия ми син.

Девойката се изплашила, защото знаела, че и сто години да преде, няма да може да свърши цялата работа. Започнала да плаче и три дни не се докоснала до преждата.

На третия ден царицата дошла и като видяла, че момичето дори не е започнало да преде, попитала:

— Защо не си започнала да работиш?

— Защото ми е мъчно за дома — отговорило момичето.

— Добре — казала царицата, — но от утре трябва да започнеш да предеш.

Ала момичето не знаело какво да прави. Подпряло се на прозореца и тъжно се загледало навън. В това време край двореца минавали три жени. Едната от тях имала широко стъпало, другата — увиснала устна, а третата — голям палец. Те спрели пред прозореца и попитали:

— Защо си толкова тъжна, девойко?

— Как да не съм тъжна — отговорила девойката — когато в двореца има три стаи, пълни с вълна, и аз трябва да я изпреда. Ако не успея, няма да се омъжа за царския син.

— Не се тревожи. Ние ще ти помогнем, но трябва да обещаеш, че ще ни поканиш на сватбата. Ще ни представиш като свои братовчедки. Ако си съгласна, ние ще изпредем бързо всичката вълна.

— Съгласна съм! — извикала радостно девойката. — Влизайте вътре и започвайте да работите.

Жените влезли в първата стая и започнали да предат. Едната натискала със стъпалото си крака на чекръка, другата оправяла нишката, а третата въртяла вретеното. Работата вървяла много бързо. Девойката внимавала царицата да не види трите жени и й показвала само изпредената вълна. Царицата се чудела и обсипвала момичето с похвали.

Когато трите предачки изпрели вълната в едната стая, започнали да предат във втората стая и накрая отишли в третата. Щом изпрели всичката вълна, се сбогували с девойката и казали:

— Не забравяй обещанието си! Ако го изпълниш, ще бъдеш щастлива.

Когато видяла, че вълната е изпредена, царицата обявила, че девойката ще се омъжи за най-големия й син. Принцът се зарадвал, че ще има толкова красива и работлива жена.

На другия ден девойката отишла при царицата и казала:

— Имам три братовчедки. От тях съм видяла само добро; не искам да ги забравя, когато съм щастлива. Позволете ми да ги поканя на сватбата си и да седят с гостите на трапезата.

Царицата се съгласила. Когато сватбеното тържество започнало, трите предачки пристигнали в двореца. Девойката ги посрещнала и казала:

— Добре дошли, скъпи братовчедки.

— О! — възкликнал принцът. — Как може да имаш толкова грозни братовчедки?

После пристъпил към едната жена и попитал:

— Защо ти е толкова широко стъпалото?

— Защото цял живот съм натискала крака на чекръка.

Принцът се обърнал към втората жена и попитал:

— А ти защо имаш толкова увиснала устна?

Защото, когато преда, си плюнча пръста.

Накрая принцът попитал третата жена:

— А защо твоят палец е толкова голям?

— Защото много съм въртяла вретеното.

Царският син се изплашил и казал:

— От днес нататък моята красива жена никога няма да преде!

,

Информация за текста

© Димитър Стоевски, превод от немски

Bruder Grimm

Die drei Spinnerinnen,

Сканиране и разпознаване: Анани Младенов

Публикация:

Братя Грим — Приказки

Превод — Димитър Стоев

Илюстрации — Антония Дончева

Редактор — Петя Дочева

Технически редактор — Иван Додов

Издателство — „Св.св. Кирил и Методий“

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/2473]

Последна редакция: 2007-04-29 13:47:17

Вы читаете Трите предачки
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×