• 1

Братя Грим

Кръстникът

Живял някога един беден човек, който имал много деца. Но ето че му се родило още едно и той се замислил кой да вземе за кръстник. Както си мислел кой ще кръсти детето, се унесъл и заспал. Тогава му се присънило, че трябва да излезе на улицата и да покани първия срещнат човек за кръстник. Щом се събудил, излязъл на улицата и видял един странник.

— Добра среща, страннико!

— Дал Бог добро — отговорил странникът.

— Искам нещо да те помоля — казал бедният човек.

— Кажи какво искаш.

— Роди ми се детенце, пък си нямам кръстник. Ще се съгласиш ли да го кръстиш?

— На драго сърце.

Когато дошло време да си тръгва, странникът казал:

— Сбогом, човече. Вземи тази малка стъкленица, тя е пълна с чудотворна вода. Подарявам я на моя кръщелник — ще му донесе щастие. Докато е още малък, с тази стъкленица ти ще спечелиш много пари и така ще изхраниш всичките си деца. А когато някой се разболее, напръскай го с чудотворната вода и той веднага ще оздравее.

Зарадвал се бедният човек, че лесно ще изхрани многобройната си челяд. Не щеш ли, още на другия ден се разболял съседът му. Той взел стъкленицата и отишъл при болния.

— Не бой се, съседе, сега ще оздравееш.

Поръсил го с чудотворната вода и съседът веднага оздравял.

Разчуло се навсякъде за чудния лечител. Отвсякъде заприиждали болни хора и той на всички помагал да оздравеят. След време станал много богат.

Минали много години. Един ден се разболяла царската дъщеря. Царят повикал прочутия лекар в двореца.

— Дъщеря ти ще оздравее, царю — казал човекът.

— Ако наистина оздравее, ще те възнаградя богато — отговорил царят.

Тогава човекът поръсил царската дъщеря с чудотворната вода и тя веднага оздравяла. Царят го възнаградил богато и той станал още по-заможен. Продължил да помага на хората и след време станал по- прочут и от царя.

Ала царят му завидел. Повикал го отново в двореца и му казал:

— Слушай, човече, ти вече си богат. Можеш да живееш, без да работиш. Пък и аз ще ти дам още много злато и скъпоценни камъни. Ще те взема в двореца с цялата ти челяд. Само едно нещо искам от теб — да ми дадеш стъкленицата, с която лекуваш хората.

Човекът се поклонил и казал:

— Благодаря ти, царю, за голямата чест. Но стъкленицата не е моя, а на най-малкия ми син. Подарък му е от един странник, който го кръсти. Тя му носи щастие. За нищо на света не мога да ти я дам.

Ядосал се царят и викнал:

— Аз мога и без твое съгласие да я взема, щом не разбираш с добро. Но по-добре отиди и доведи сина си. Той ще излезе по-умен от теб.

Тръгнал си човекът и на другия ден довел сина си при царя.

— Какво работиш, момко? — попитал го царят.

— Обработвам земята, която баща ми купи със спечелените пари — отговорило момчето.

— Защо работиш, когато баща ти е толкова богат? — попитал царят.

— Богатството лесно се изгубва, а щом човек се е научил да работи, никога няма да остане гладен. Ето сега, ако аз не се съглася с онова, което ти ми предложиш, можеш да ми отнемеш цялото богатство. Но ако ми оставиш двете ръце, аз ще работя и ще изкарвам прехраната и за себе си, и за баща си, който вече е стар, и за цялата челяд.

Замислил се царят. Разбрал колко умно говори момчето и рекъл:

— Прав си, момко. Ако всички в царството са като теб, по-могъщо и по-богато царство от моето няма да има по целия свят. Няма да ти искам стъкленицата. Нека баща ти да лекува хората в царството, както излекува и дъщеря ми. А за нея по-добър съпруг от теб няма да намеря.

Зарадвал се бащата и казал:

— Благодаря ти, царю. Аз знаех, че царство, в което има работливи синове като моя, ще има и умни царе като теб. Пък и прав беше странникът, като каза, че чудотворната стъкленица с лековитата вода ще донесе щастие на моя син.

Още на другия ден направили сватбата. Работливият момък и царската дъщеря заживели щастливо. А още по-щастливи били бащата, майката и многобройната им челяд. Всички живеели заедно в двореца. А след смъртта на царя момъкът станал цар. И навсякъде разказвали за неговото славно царуване.

,

Информация за текста

© Димитър Стоевски, превод от немски

Bruder Grimm

Сканиране и разпознаване: Анани Младенов

Публикация:

Братя Грим — Приказки

Превод — Димитър Стоев

Илюстрации — Антония Дончева

Редактор — Петя Дочева

Технически редактор — Иван Додов

Издателство — „Св.св. Кирил и Методий“

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/2539]

Последна редакция: 2007-04-29 13:48:24

Вы читаете Кръстникът
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×