превърнали в могъща военна каста, в чиито ръце е била съсредоточена огромна държавна и военна власт. — Бел.прев.

55

Титла на владетеля в някои мюсюлмански страни от Близкия изток и Африка. До възникването на исляма емири били пълководците, а след това мюсюлманските владетели, осъществяващи държавната и духовна власт. — Бел.прев.

56

Така са наричани джамиите през Средновековието (от Mahomet, Мохамед); според източниците кръстоносците наричат кулата така, защото са я издигнали на мястото на или близо до някакво мюсюлманско свещено място. — Бел.прев.

57

Атабег — наследствена благородническа титла от тюркски произход, която се давала на управител на област. За първи път се появява при селджуците. Първоначалното й значение е „наставник на принцове“. Атабег е бил наставник, а често и втори баща на невръстните наследници на мюсюлмански владетел. — Бел.прев.

58

Псалм 77:45–50 — Бел.прев.

59

Град в западна Сирия. — Бел.прев.

60

Халифът е държавният глава на ислямската форма на държавно управление, наречена „халифат“. — Бел.прев.

61

Първият латински патриарх на Йерусалим. — Бел.прев.

62

Днес административен център на Южен Ливан. — Бел.прев.

63

Древен град във Финикия, днес се намира в Ливан. В древността Тир, Сидон и Аруад са формирали Финикийската конфедерация с център Триполи. Името „Финикия“ се споменава в Библията, а финикийците произхождат от ханаанците, описани в Библията. — Бел.прев.

64

Митично влечуго, на което са приписвани страховити и зловещи характеристики. Съществуват три описания на неговия външен вид. В действителност има малък гущер, който се нарича „обикновен базилиск“ и не притежава никое от смъртоносните качества на митичното влечуго. — Бел.прев.

65

Едно от най-важните пристанища на древен Израил. — Бел.прев.

66

Miserere mei (лат.) — Прости ми, Боже. — Бел.прев.

67

Balteus (лат.) — колан за меч, част от снаряжението на римските легионери. — Бел.прев.

Вы читаете Тамплиерът
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×