12

Елена Блаватска (1831–1891) — руска писателка и теософ. Под влияние индийската философия основава през 1875 г. в Ню Йорк Теософското общество. Мистичната му доктрина е повлияна от будизма и др. източни учения, които се преплитат с окултизъм и неортодоксално християнство. (Б.пр.)

13

Ирландска републиканска армия. (Б.пр.)

14

Девкалион, син на Прометей, и жена му Пира били предупредени от боговете, че възнамеряват да унищат човешкия род чрез потоп. По съвета на Прометей Девкалион построил ковчег, на който двамата с Пира се спасили. След потопа те станали родоначалници на човешкия род. (Б.пр.)

15

Платон. Диалози. Т.4.С., Наука и изкуство, 1990, с.473.

16

Пак там, 475–476.

17

Пак там, с.476.

18

Пак там.

19

Саргасово море се намира в централната част на Атлантическия океан, границите му не са точно определени заради сезонното изменение на теченията. (Б.пр.)

20

Така е в книгата. Бел.Mandor.

21

Битката при Гетисбърг се е състояла на 1–3 юли 1863 г. Войските на, Севера побеждават южняците под предводителството на генерал Лий. (Б.ред.)

22

Пеенемюнде — малко пристанищно градче в Германия. Намира се на балтийско море. През 1935 г. е превърнато в база за конструиране и изработване на бомбите Фау-1 и Фау-2, използвани от германците през 1944 и 1945 г. Базата съществува до 1945 г. (Б.пр.)

23

Псевдопод — Временен израстък от протоплазмата на едноклетъчен организъм, с който той се движи или улавя храната си. В случая израстък от енергетичното поле на извънземното творение. (Б.пр.)

Вы читаете Зона 51: Началото
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×