Родът на Агамемнон и Менелай, прочул се с отцеубийства, прелюбодеяния и кръвосмешения. — Б.пр.

19

Вашето неочаквано присъствие в тази зала би ни изпълнило с радост мен и моя съпруг, ако не ни носеше едно голямо нещастие. Загубата не само на брат, но и на приятел. — Б.а.

20

Ние сме отчаяни, че трябва да се разделим с вас, след като бихме желали да отпътуваме заедно. Но съдбата, която иска вие да напуснете Париж, ни задържа в този град. И така, заминете, скъпи братко, заминете, скъпи приятелю, заминете без нас. Нашата надежда и нашите въжделения ще ви съпътстват. — Б.а.

21

Виж ти (ит.). Б.пр.

22

Къса аркебуза. — Б.пр.

23

Таен агент в Италия. — Б.пр.

24

Дословно — Б.а.

25

Любимо място за дуели. — Б.пр.

Вы читаете Кралица Марго
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×