Джо Дивър

Полет от мрака

На Мел и Ин

Малко предистория

В северната част на Сомерлунд от векове насам съществува обичай да се изпращат децата на Воините в манастира Каи. Там те изучават уменията и изкуствата на техните благородни бащи.

Монасите от Каи са майстори на бойните изкуства и децата се преизпълват с любов и уважение към тях въпреки трудностите на обучението. Защото един ден, когато най-подир постигнат тайните тънкости на Каи, те ще се върнат по домовете си готови духом и тялом да отблъснат постоянните нашествия на Мрачните властелини, нахлуващи от запад.

В древни времена, през епохата на Черната луна, Мрачните властелини започват война срещу Сомерлунд. Битката е дълго и мъчително изпитание на силите и завършва с победа на Сомерлунд в голямата битка при Маакенгордж. С помощта на своите съюзници от Дюренор крал Улнар разбива армиите на Мрачните властелини в прохода Мойтура и ги принуди да се оттеглят в бездънните пропасти на Маакенгордж. Вашна, най-могъщият от Мрачните властелини, е сразен от меча на крал Улнар, наречен Сомерсворд или Меча на слънцето. От онова време Мрачните властелини затаяват в гърдите си желание за мъст срещу Сомерлунд и двореца на Улнар.

Сега е утрото на празника на Фехмар, когато всички Воини на Каи пристигат в манастира за тържеството. Внезапно огромен тъмен облак се задава от запад. Чернокрилите чудовища, които изпълват небето, са толкова много, че закриват слънцето. Мрачните властелини, древните врагове на Сомерлунд, се хвърлят в атака. Войната започва.

В онова паметно утро ти, Самотния вълк (това е името, което ти даде Каи) събираш дърва за огрев в гората като наказание за твоето невнимание в клас. Когато вече се каниш да се върнеш, ти виждаш за свой ужас как огромен облак от черни същества се спуска надолу и скрива манастира.

Хвърляш дървата и се втурваш в битката, която вече е започнала. Но в непрогледния мрак се препъваш и си удряш главата в надвисналите клони на дърветата. Последното нещо, което виждаш преди да загубиш съзнание, са стените на манастира, които рухват на земята.

Минават много часове преди да дойдеш на себе си. Картината на разрухата предизвиква сълзи в очите ти. С глава, вдигната към ясното синьо небе, ти се заклеваш да отмъстиш на Мрачните властелини за избитите воини от Каи. Внезапно прозрение ти подсказва какво да направиш. Ти трябва да предприемеш опасно пътуване до столицата и да предупредиш краля за чудовищното предателство, което заплашва неговия народ. Трябва да го направиш, защото ти си последният от Каи, сега ти си Самотния вълк.

9217-map.jpg

Карта на кралството, където се развива действието

Правила на играта

Основни правила

Записваш всичко в Дневника на приключението. За по-нататъшни приключения можеш да си разчертаеш сам същата таблица.

По време на твоето обучение като воин на Каи ти си развил майсторството на битките — БОЙНИТЕ УМЕНИЯ, и физическото качество — ИЗДРЪЖЛИВОСТ. Преди да се втурнеш в своето приключение трябва да определиш доколко успешно е било твоето обучение. За тази работа вземи молив и посочи със затворени очи едно от числата в Таблицата на случайните числа. Ако посочиш нула, това ти се брои за нула.

Първото число от Таблицата на случайните числа, посочено по този начин, представлява твоите БОЙНИ УМЕНИЯ. Добави 10 към избраното число и запиши сбора в графа БОЙНИ УМЕНИЯ на твоя Дневник на приключението. Ако си посочил числото 4, в Таблицата на случайните числа, можеш да запишеш в графа БОЙНО УМЕНИЕ 14. Започнеш ли битка, твоите БОЙНИ УМЕНИЯ ще се сблъскат с БОЙНИТЕ УМЕНИЯ на твоя противник. Високият резултат в тази графа е нещо много хубаво за теб.

Второто число, което посочваш слепешком в Таблицата на случайни числа, определя нивото на твоята ИЗДРЪЖЛИВОСТ. Прибави 20 към посоченото число и запиши сбора в графа ИЗДРЪЖЛИВОСТ ОТ Дневника на приключението. Ако си посочил 6 в Таблицата на случайните числа, запиши в графа ИЗДРЪЖЛИВОСТ 26 точки.

Ако те ранят в битката, губиш точките си за ИЗДРЪЖЛИВОСТ. Ако в който и да е момент твоите точки за издръжливост намалеят до нула, ти умираш и идва край на твоето приключение. Загубените точки за ИЗДРЪЖЛИВОСТ могат да бъдат възстановени по време на приключението, но броят на точките не може да надхвърли техният брой в самото начало на приключението.

Дневник на приключението

Притежателят на този свитък е посветен в бойните дисциплини на Каи.

Бойни умения (БУ)Точки за издръжливост (ТИ)1
Бележки за битките
Самотния вълк — ТИНиво на атакатаПротивник — ТИ
< td>5.
Дисциплините на Каи
1.
2.
3.
4.
Оръжия (не повече от 2)
1.
2.

Ако участникът в битката притежава оръжие и умее да борави с тях, прибави 2 точки за бойно умение (БУ).

Ако участникът в битката няма оръжие, извади 4 точки за БУ.

Кесия на ремъкаХрана
Съдържа златни монети (не повече от 50)Извади три три точки за издръжливост, ако нямаш храна, когато трябва да се нахраниш
Предмети в раницата (не повече от 8)2
1. … … … … … … … … …
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Вы читаете Полет от мрака
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×