е сглобил туй нещо, си е разбирал от работата каквото и да ми разправя свещеникът.

— Свършихме тъкмо навреме! — извика Ръминс. — Ето го, идва!

,

Информация за текста

© 1979 Роалд Дал

© 2003 Правда Митева, превод от английски

Roald Dahl

Parson’s Pleasure, 1979

Сканиране и разпознаване: ira999

Последна редакция: Alegria

Издание:

Роалд Дал. Разкази с неочакван край

ИК „Унискорп“, 2003

Художник: Валентин Киров

ISBN 954-8456-56-7

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/14680]

Последна редакция: 2009-11-27 18:00:00

,

1

Национален музей за изящни и приложни изкуства от всички страни и епохи. Носи името на кралица Виктория и съпруга й принц Албърт. — Б.пр.

2

Известна лондонска аукционна фирма. Продава произведения на древно и съвременно изкуство. — Б.пр.

3

Английска парична единица до 1971 г., равна на 21 шилинга и използвана при изплащането на хонорари, в оценката на картини и състезателни коне и т.н. — Б.пр.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×