• 1
  • 2

Норман Спинрад

Скок на ентропията на груповия секс

БПА плаши със стачка в отговор на действия на демонстрантите

Ню Йорк (щат Ню Йорк): Президентът на Благотворителната полицейска асоциация предупреди, че е възможна всеобща стачка на пазителите на реда, ако подразделенията за борба с масови безредици незабавно не предадат оръжие. „Въоръжените полицаи прекалено често са подложени на сексуален тормоз от страна на демонстрантите — обясни той. — Това понижава бойния ни дух“.

От арсенала на ентропията:

Някои фобии се срещат у хората твърде често: страх от затворено пространство, страх от височина, страх от паяци, от задушаване, от кучета, страх от избождане на очите, страх от плъхове, фекалии, насекоми, слуз, страх от увреждане на гениталиите, страх от содомия, страх от импотенция, страх от показване на страха пред хората.

Сценарий първи:

Войната несъмнено служи за смазване на волята на противника. Насилието е едно от средствата за водене на война. Войната смазва волята на противника чрез всяване на страх. Противникът е победен, ако страхът му от бъдещото насилие надделее над страха от последиците на поражението.

насилието е последно средство на отчаяния човек — последно средство — насилието е отчаяно средство на последния човек

От арсенала на ентропията:

ДМСА е химическо вещество. Съществува достатъчно голям клас течности, в които ДМСА е разтворим. Тези разтвори лесно се просмукват в кръвоносната система, ако попаднат върху кожата.

Спрейове могат да се намерят в свободна продажба.

ЛСД е безцветна течност, без мирис и вкус, която може да се разтвори във всяка течна среда без страх, че може да бъде открита с анализ.

Сценарий втори:

Войната несъмнено служи за смазване на волята на противника. Предизвикването на погнуса е едно от средствата за водене на война. Войната смазва волята на противника, предизвиквайки в него погнуса. Противникът е победен, ако погнусата от бъдещето надделее над страха от последиците на поражението.

Преговорите временно са прекратени

Маями Бийч (щат Флорида): Днес бяха временно прекратени преговорите между Пентагона и Доброволната асоциация на военнослужещите от армията, авиацията и флота по въпроса за предоставяне на почивка за чай на военнослужещите. Макар че ДАВААФ прие предложението на Пентагона да повиши с 2,25 долара часовото заплащане на военните на свръхсрочна служба, представителите на ДАВААФ заявиха, че отказът на Пентагона да предостави почивка за чай ще доведе до продължаване на сегашната стачка за неопределено време.

„Почивката за чай е узаконена във всички отрасли на промишлеността“ — подчертаха представителите на ДАВААФ, като отхвърлиха насрещното предложение на Пентагона — двойно увеличение на времето за почивка след нощни дежурства.

революцията е опиум за интелигенцията — интелигенцията е опиум за революцията — опиумът е революция за интелигенцията — интелигенцията за опиума е революция — революцията за опиума е интелигенция

Сценарий трети:

Войната несъмнено служи за смазване на волята на противника. Разпалването на завист е едно от средствата за водене на война. Войната смазва волята на противника, когато в него се разгори завист. Противникът е победен, ако завистта към врага надделее над страха от последиците на поражението.

От арсенала на ентропията:

Много мъже (в това число полицаи, политици и военнослужещи) изпитват непреодолимо влечение към полов акт с млади, страстни, привлекателни жени. Известни са случаи, когато мъже са зарязвали скучните си задължения, понеже им се е отдала възможност да преспят с красиво момиче. Други мъже (в това число полицаи, политици и военнослужещи) изпитват същите чувства към млади, страстни, привлекателни младежи. Някои мъже (в това число полицаи, политици и военнослужещи) изпитват влечение и към други обекти, например кучета, кози или носни кърпи. Науката познава няколко индивида, които са абсолютно лишени от полово влечение.

когато ви е нужна полиция, няма да я намерите — когато я намерите, полицията няма да ви е нужна — когато не ви е нужна полиция, вие я намирате

Сценарий четвърти:

Войната несъмнено служи за смазване на волята на противника. Възбуждането на желание е едно от средствата за водене на война. Войната смазва волята на противника, ако може да го възбуди. Противникът е победен, ако чувственото влечение към врага надделее над страха от последиците на поражението.

Постановления по въпроса за конституцията

Вашингтон (окръг Колумбия): Днес Върховният съд единодушно прие решение да смята Конституцията за противоречаща сама на себе си. „Съществуването на Конституцията заради самата нея не осигурява нейното спазване“ — подчерта в решението си съдът.

От арсенала на ентропията:

Много хора изпитват силна погнуса, когато им показват вътрешностите на одрани животни.

Човек, на който му се гади при това, не е способен на насилие.

Някои вещества, срещащи се във всекидневния бит, предизвикват непреодолими пристъпи на гадене.

Сценарий пети:

Войната несъмнено служи за смазване на волята на противника. Любовта е едно от средствата за водене на война. Войната смазва волята на противника, като разпалва в него страст. Противникът е победен, ако неговото желание да бъде обичан надделее над страха от последиците на поражението.

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×