обявяват за принадлежащи към сектата Дзен. Те четат Амитабха сутра наред с Праджня-хридая.

64

Вж. псалом 127: „Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!“

65

Сарирас (шари на японски) буквално означава тяло, но в будизма с нещо като неорганична съставка в човешкото тяло, която остава след кремиране. Тези остатъци се смятат от будистите за символ на светостта на живота.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×