• 1
  • 2

Георги Струмски

Голяма броилка

— ЕДНО! — ЕДНО момиче сплете през пролетния ден най-хубавото цвете за маминия ден. — ДВЕ! — ДВЕ сестрички с пъстри блузки и с трапчинки в леви бузки веят алени кордели. — Аз съм Ели! — Аз съм Нели! Ха иди, че ги познай. Всички ще сгрешите май! — ТРИ! — ТРИ петлета вик надават. Три петлета се надпяват: — Първият съм между вас. Кукуригу! — Най-звънлив е моят глас. Кукуригу! — Моля, пръв певец съм аз. Кукуригу! Три петлета вик надават. Три петлета се надпяват… — ЧЕТИРИ! — ЧЕТИРИ пътя от път уморени спират на хлад край тополи зелени. Черни и прашни ръце си подават… Смешни и тъжни неща си разправят… — Бре, окъсняваме. — Време е вече. — Чао, братлета. — Отивам далече. С братска прегръдка те се прощават. Четири пътя на път се отправят. — ПЕТ! — ПЕТ момчета имат тайна, тайна сладка и незнайна. Нека почне се ваканция, нека превали дъждът — всяка радио– и телевизионна станция, всички вестници ще загърмят и с един възторжен глас ще разнасят новината: — Пет момчета от Бургас кацнали са на Луната! — ШЕСТ! — ШЕСТ бели коне без седло и юзда от речния вир жадно пият вода. И гледат в реката с почуда и страх, че други коне са дошли като тях — шест бели коне без седло и юзда, от речния вир да отпият вода. — СЕДЕМ! — СЕДЕМ цвята рейна в миг дъгата ненадейна като мост — от равнината та до края на Земята. — ОСЕМ! — ОСЕМ кукли има Цветелина. С осем имена ги тя нарича. Пее им за детската градина. Разсъблича ги и ги облича. А с една-едничка дума само осемте отвръщат: — Мамо, мамо… — ДЕВЕТ! — ДЕВЕТ изворчета — кой ще ги открие? Девет ручейчета — кой ще спре? — Още малки сме, но утре ние вече ще се казваме море.
Вы читаете Голяма броилка
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×