Георги Струмски

Гатанки

1.

Греят над нас милиони цветя, милиони цветя с красота несравнима. Денем увяхват. Цъфтят през нощта. Денем ги няма. Нощем ги има. Що е то?

(Звездите)

2.

Напразно цял ден от нея се крия. Тя тихо ме следва, не дава ми мира. Вода не я мокри, ни огън гори я. Затичам ли — тича. Поспра ли се — спира. Дори ако кимна сърдито с глава, тя също ми кимва. Какво е това?

(Сянката)

3.

Чудак! Навън го потърсете между небето и земята — от капки му косата, а в локвички — нозете. Що е то?

(Дъждът)

4.

Тя ме води в бездънни простори и отключва железни врати, Тя си няма уста, а говори. Тя си няма крила, а лети. Що е то?

(Книгата)

5.

В буйните коси на пролетния дъжд седемцветен гребен грейна изведнъж. Що е то?

(Дъгата)

6.

Пакостнико, палаво момче, ти със всичко хитро се задяваш. Рошиш разцъфтялото дръвче. Птицата на клона полюляваш. Тичам с изподраскани нозе.
Вы читаете Гатанки
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×