• 1
  • 2

Иво Станков

Три чифта белезници

Събудих се, викайки от ужас… Имах ужасен кошмар — бягах из някаква слузеста течност вместо въздух, а по петите ми се влачеше ужасно създание, което въпреки тромавия си вид ме настигаше.

Подскочих и седнах в леглото. Явно безсънието, от което страдах през последните няколко седмици, бе преминало… Но въобще не се радвах, вместо него ме събуждаха адски видения. Вярно, спях, но цената беше… А и усещах, че краката ми тежат цял тон. Сякаш бях бягал до западните предградия и обратно… Освен това имах и някакво неприятно усещане в стомаха, за което бях сигурен, че ще прерасне в остра болка до следобеда. Но всичко това бе последица от безсънието и щеше да отзвучи…

Някой почука на вратата. Усмихнах се — всичко си беше по старому — портиерът носеше вестника. Време беше да ставам. Изправих се с усилия и разтрих сънливо очи. Някаква бележка лежеше в краката ми. Обикновено ги лепях на дъската за бележки, но тази явно бе паднала. Прочетох я, смачках я на топка и я хвърлих в ъгъла. Откъде ли се бе появила?

Господин Хаусфюрер — портиерът — и неговата невероятно жизнерадостна и заразителна усмивка оправиха за малко лошото ми настроение. Въобще не предполагах, че това, което ще прочета в донесения от него вестник ще помрачи толкова целия ми ден. Седнах в дневната, отпивайки от приготвеното набързо кафе, разгърнах изданието, което четях всяка сутрин…

По-добре да не го бях правил… Доларът падаше главоломно на Източните пазари, Йената печелеше позиции, а Европа бе притихнала и чакаше мършата след поредната битка. Е, 0.05 пункта не бяха толкова много, но след сключената от мен вчера, десет минути преди края на работното време, сделка за закупуване на едномесечни съкровищни бонове на Федералното правителство за 1.6 милиона долара, шефовете ми щяха да откачат… И аз щях да откача!!! Присви ме стомахът…

Събудих се в 6:47. Някой чукаше. Сякаш блъскането бе в главата ми — към вчерашната болка в стомаха се бе прибавило изпепеляващо главоболие, навярно причинено от проблемите в службата… Поне не бях имал кошмари. Смъкнах бавно крака и поседях на леглото, загледан в палците си. Точно до босите си крака забелязах отново онази досадна бележка. Не бях ли?… Вдигнах глава уморено и видях вчерашната — стоеше си смачкана в ъгъла. Втора бележка?! Вдигнах я — текстът бе същия. Цялата ми стая бе обсипана с напомнящи бележки, но написаното на тази ме изненада, а и не си спомнях да съм я писал…

Чукането на вратата продължи и знаех, че Хаусфюрер ще изчезне, ако не отворя веднага. Затова небрежно смачках късчето хартия и го хвърлих при другото. После се отправих неуверено към коридора.

— Събудих Ви?

— И без това беше време да ставам.

— Спите до късно, да не сте в почивка днес?

— Да — отвърнах с мрачна усмивка въпреки главоболието — на косъм се разминах с много дълга неплатена почивка… — Хаусфюрер се ухили неразбиращо, повдигайки вежди и бързо смени темата на нещо близко до ежедневието си:

— Чухте ли за убийствата снощи и предната вечер — в Западните предградия и до Търговския център на Двайсет и седма? — беше с онази клюкарска физиономия, която познавах от редките вечери, когато се прибирах с жена… — Полицията е в недоумение, а градът — шокиран от нечуваната жестокост… Във вестника пише, че са …

— Съжалявам Хаусфюрер, имам прекалено много други неща, за които да мисля днес! — прекъснах го грубо и набързо го отпратих. Понякога мразех този човек…

Събудих се! Беше 7:14! ЗАКЪСНЯВАХ!!! Къде, по дяволите (дано да е при тях!) беше Хаусфюрер; когато не ми трябва все ми досажда, а днес… Скочих от леглото и изтичах в банята. Измих се набързо. Имах нужда от бръснене, но то щеше да почака. Докато се обличах, за малко да се обеся на вратовръзката си. Набързо си облякох сакото и посегнах за куфарчето… Господи! Все пак ще закъснея за работа! На ръба на масата, точно до куфарчето с документи,… сякаш за да не я пропусна в бързината… стоеше бележката… Седнах на крайчето на леглото и хванах главата си с ръце… Господи!… Прочетох я неколкократно, преди да разбера какво точно пише. Какво значи тази бележка?! И какво прави в моята спалня?!?… Обзе ме необяснима ярост — към тази бележка и към Хаусфюрер, и към шефовете ми, и към шибания долар, и…Сякаш всичко бе против мен! Понечих да разкъсам парчето хартия, но спрях — все пак… почеркът бе мой. Хвърлих я при другите и се опитах да не мисля повече за нея. Беше 7:34! Със сигурност на 37-а и „Уошингтън“ със сигурност щеше да има задръстване! Трябват ми крила…

Обух си обувките, но се наложи да ги сменя, защото бяха мръсни, а и нощес бе валяло…

…проблясъкът бе мъгляв, но отчетлив; сякаш име, което с дни съм се мъчил да си спомня, се появява, когато най-малко ми трябва, … без причина и без смисъл…

…За миг спрях, поразен от яснотата, с която видях събитията от последните дни… Обхвана ме внезапен страх. Не можех да помръдна! Всичко бе толкова просто. Също като в глупавите детективски романи на 23-а страница… Само дето при тях никога не можех да разреша случая…

Не бях сигурен дали заключих, но беше твърде късно да се връщам. Улисан в апокалиптични видения, за малко не изкрещях — между етажите видях Хаусфюрер. Вървеше бавно нагоре по стълбите. Имаше такова изражение на лицето, че неволно спрях. Въпреки това се опитах да не го гледам в очите, сякаш в моите той можеше да прочете това, което самият аз бях осъзнал преди малко.

Какво нещастие, какво нещастие!… Завайка се портиерът. Изглеждаше потресен — нещо, което никога не бях очаквал от него. Задуших гласа, надигнал се в мен и го погледнах въпросително.

Госпожица Дженифър — вестникарката от ъгъла, от която винаги купувах вестника Ви — намериха я убита току до нашия вход… Просто не мога да повярвам… Та кой би го сторил, тя беше толкова крехка! Как са могли… и да не чуя нищо… — всеизвестно беше, че Хаусфюрер си поспива нощем. Може би затова видях и искрица гузна съвест в погледа му; а може би не затова…

Затова и закъснях… — вестникът стърчеше от лявата му ръка, но не му обърнах внимание и побягнах надолу по стълбите. Ако бях останал, щях да започна да крещя и нямаше да спра, докато не изгубех гласа си напълно. Тичах надолу все по-бързо, сякаш бягайки от себе си… Но имах план…

В просъница усетих, че нещо убива на лявата ми страна. Събудих се! Рязко отдръпнах лявата си ръка от лицето, но от вика ми остана само протяжен стон. Малко под китката гривната на белезниците се бе килнала на страна, а от нея висеше остатъкът от скъсаната верига! Продавачът в оръжейния магазин ме бе погледнал странно вчера (гати перверзника). Не всеки ден човек като мен купуваше белезници, и то от най-здравите… Но си бе замълчал — това му беше работата…

…Невероятно трудно е човек да осъзнае и приеме мисълта, че някой друг, нещо друго живее в него… Незнайно защо — наречете го шесто чувство, предчувствие, видение… реших, че ужасът от съня ми се е вселил в мен… Разбира се можех да отида на лекар, но съвсем разумните ми действия снощи доказваха, че не съм луд… А и освен по деянията му, по нищо друго не личеше, че то е там… Контролираше сънищата ми,… ставаше мен, докато спях… и убиваше.

Аз съм рационален човек и мисли за врачки и черна магия са ми чужди… Помислих да се опитам дълго да не спя, но бързо се отказах — все някога щях да се предам… и то щеше да се върне. Не можех да се предам в полицията — щяха да ми се присмеят „…Човек като Вас…“; а там бе най-сигурно за мен… Господи, то бе силно… Да разкъса белезниците… А аз съм рационален човек…

Не бях убеден,… за мен бе невероятна самата мисъл — все едно Исус да е бил Пилат, докато онзи спял…, но вчера, както си работех над последния проект… нещо избухна в мен и ме накара да изпусна листите, които държах… Наведох се да ги вдигна…

…и тогава то отново проблесна в мен… Тичах по улицата, а някой тичаше пред мен… Напредвах с огромни крачки. Скочих върху него и го повалих. Това бе жена!… Тя извика и скри лицето си с ръце…

Изкрещях. Имах усещането, че в мозъка ми е станало късо съединение. Внезапна мълния главоболие разцепи главата ми, утихна за секунда, след това се върна като звука от жестокия гръм… Заваля дъжд от болка…

…Седнах на леглото и стиснах зъби. Не исках да погледна надолу! От всичко на света в момента най- много исках да чуя познатото почукване на вратата, да се усмихна и да разбера, че всичко си е по старому. Но тъй като цяла вечност никой не почука, усетих, че трябва да погледна надолу. Погледнах. Издишах бавно — отчасти с облекчение, отчасти — с любопитство. На пода нямаше нищо. Нито на масата. Може би днес нямаше да има бележка?…

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×