• 1
  • 2

Стефан Стамболов

Певец

I. Сияйно, чисто е небето, ясно слънцето грее, весело ти е на съцето, всичко живо се смее.         Пролет! Пролет вече доди!         И гората се разви,         всичко от сън се събуди,         всичко се весели. Ами ти защо не пееш? Ти защо мълчиш, сумтиш, жално милно ни поглеждаш и печален се стоиш?         Пей, мой братко! Пролетта е         за живите, зарад нас;         провикни се, ний да чуйме         твоя ясен, сладък глас. Има сила в твойта песен да омайва, да плени; ти кат пейш, огън небесен пламва в нашите гърди. II. И запя, запя певеца песен с чуден, сладък глас, песента му беше жална пълна със сълзи и плач.         Той запя за наще мъки,         зарад наще теглила,         за разплаканите майки,         за избитите деца, за селта изгорени, за потъпкания кръст, за момите опленени, за очернената чест,         за безкрайното страдание         на нашия клет народ.         И пред нази се изправи         проклетия наш живот… Слушаш песента му жална и гуслата как бръмчи, и пред теб картина страшна гледаш, че стои.         Виждаш звяра как разсича         на две малките деца,         и кръвта им как изтича         като алена роса. Гледаш жените разпрани, а момите взети в плен. Тук убити, там заклани — над селото страшен дим.         Адски огън вий се в небо,         чуваш крясък, рев и плач,         бой се бият, гръм се чува,         посреща се нож със нож. Отпреде ти смес се види — мозък, кокали и кръв. А сред нея глави плуват, лежи труп до труп.         Хищни птици с вик се вият         над злочестото село,         а кучето изгладняло         гложди голото тело… Страшно стана на всинца ни, ужас силен ни обзе, сълзии рукнаха кат порой, а певеца все пее.         Се пее и си нарежда,         само сълзи като град         падат по лицето бледно         на певеца белобрад. III. Пя той жално, сетне хвана силн, страшно да пее, в очите му огън пламна, сякаш аслан реве.         И настръхна ни косата,         студен трепет ни обзе,         кат със клещи той претисна         нащо сплашено сърце. „Пролет дошла, да пееме, да подскачаме със смях. Дайте вино да пиеме за утеха и от страх!         Дайте вино и мезета,         дайте хубави моми!
Вы читаете Певец
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×