— Влез — прошепна, без да променя изражението си. Ръцете му я дръпнаха навътре и студът изведнъж изчезна. — Ще ти предложа нещо за пиене, а след това ще хапнем. Трябва да си гладна и уморена…

— Не чак толкова — отвърна с усмивка тя.

,

Информация за текста

© 2004 Патриша Корнуел

© Веселин Лаптев, превод от английски

Patricia Cornwell

Trace, 2004

Сканиране: Xesiona, 2009

Редакция: didikot, 2009

Издание:

Патриша Корнуел. Следа

ИК Бард, София, 2005

Редактор: Олга Герова

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/11807]

Последна редакция: 2009-05-28 15:38:11

,

1

Игра на думи: lost означава загубен. — Б.пр.

2

Диетата за отслабване „Саут Вийч“, създадена от д-р А. Агатстън. — Б. ред.

3

На английски court. — Б.пр.

4

Задушаване поради липса на кислород и прекомерно натрупване на въглероден диоксид в кръвта и тъканите. — Б. ред.

5

Последният участък. — Б. пр.

6

Портативен апарат за изследване на микроскопични частици, влакънца и др. директно на местопрестъплението. — Б.пр.

7

Популярен герой от комикс. — Б. пр.

8

Fan — ветрило. — Б.пр.

9

Трасология — дял от криминалистиката, който изследва оставени от престъпника следи. — Б. пр.

10

Игра на думи: името на героя звучи като марка бира; light в случая означава светло пиво. — Б. пр.

11

Наименованието може да се преведе и като „Хотел от плаващи отломки“ — Driftwood Inn. — Б.пр.

12

Федералната авиоадминистрация на САЩ. — Б.пр.

13

Sweeetie (англ.) сладур. — Б.пр.

Вы читаете Следа
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×