• 1

Ръдиард Киплинг

Томи1

Реших във кръчмата на крак да дръпна чашка                                                 джин. „Червени чучела не щем!“2 — посрещна ме един. Момичетата покрай мен попадаха от смях, Излязох вънка зачервен и в тъмното се спрях: Така е: „Томи е мърляч, свиня, вмирисан пор…“ Но: „Мистър Аткинс е герой!“ — когато свири                                                 сбор… Когато свири сбор, братле, когато свири сбор… О, „Мистър Аткинс е герой!“ — когато свири сбор. В театъра си взех билет — тавряз кат пеленак. На моя стол — един пиян… Цивилен — няма как! Показаха ми най-отзад един забутан ред, но боя почне ли, за мен — местенце най-отпред! Защото: „Томи е мърляч! Мърляча — настрана!“ Но: „Аткинс — в специален влак!“ — започне ли                                                 война. Започне ли война, братле, започне ли война… О, „Аткинс — в специален влак!“ — започне ли                                                 война. И гаврата с войник в мундир, покрит догоре с кал, по-гадна е от нов мундир, а той пък е парцал. Да юркаш пийнали бойци, поседнали след бой, е по-приятно от това да маршируваш в строй. Тогава: „Томи е мърляч, пияница залян…“ Ала: „Британските орли…“ — забий ли барабан. Забий ли барабан, братле, забий ли барабан… О, да: „Британските орли…“ — забий ли барабан. Не сме орли, ама не сме и тъпа, мръсна сган, а просто хора без жени — войници на казан. Е, вярно — някога върви не всичко по конец: човек, топил в такъв казан, не става за светец. Веднага: „Томи е мърляч, разгонен темерут…“ Но: „Моля в авангарда, сър!“ — щом лъхне на                                                 барут… Щом лъхне на барут, братле, щом лъхне на барут О, „Моля в авангарда, сър!“ — щом лъхне на барут. Да: „Баня, по-добра храна…“ — ще вярваме в това, ако ни смятате поне човешки същества. Не щем бълвоча ви! С дела признайте най-подир, че срам за редника не е британския мундир. Защото: „Томи е мърляч! Ще кръшка — виж го ти!“ Но: „Доблестен британец!…“ — щом олово запищи. И всеки свикнал: „Гьон, мърляч, легни, набивай                                                 крак…“ Но Томи вижда… И съвсем не е такъв глупак!
,

Информация за текста

© Стоян Медникаров, превод от английски

Rudyard Kipling

Сканиране и разпознаване: NomaD, 2008

Редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Ръдиард Киплинг

Избрано

Превод: Стоян Медникаров

Художник: Иван Габеров

Технически редактор: Нейко Генчев

Издателство „Елпис“, Велико Търново

Печат: ДФ „АБАГАР“, В. Търново

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6771]

Последна редакция: 2008-04-28 07:00:00

,

1

Прозвището на английските войници „Тони Аткинс“ се налага по времето на Наполеоновите войни, когато в образците за попълване на военни документи са поставяли условно това име. /Б.пр/

2

През 19 век войниците от английската армия са носили червени мундири. /Б.пр./

Вы читаете Томи
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×