• 1

Ръдиард Киплинг

Гръб

(пехотни колони)1

В строй — в строй — в строй — в пеши строй през Африка — В крак — в крак — в крак — в крак — в пеши строй през Африка- (Гръб — гръб — гръб — гръб сив безмълвен гръб пред теб!)         Без отдих е тази война!2 Седем-шест-петнайсет-две — трийсет мили преход днес- Три-двайсет-десет-шест — трийсет и една нощес- (Гръб — гръб — гръб — гръб — сив безмълвен гръб пред теб!)         Без отдих е тази война! Не — не — не — не — не поглеждай във страни! (Гръб — гръб — гръб — гръб — сив безмълвен гръб пред теб!) Кой — кой — кой — кой — кой ще полудее пръв!         И без отдих е тази война! Спри — спри — спри — спри — спри да мислиш все за туй- Чуй — ме — Хрис-те — и от лудост ме спаси! (Гръб — гръб — гръб — гръб — сив безмълвен гръб пред теб!)         Без отдих е тази война! Брой — брой — брой — брой — брой патроните наум! Тих — миг — глух — сън — и ще бъдеш само сив гръб — гръб — гръб — гръб — сив безмълвен стъпкан гръб!         Без отдих е тази война! Глад — зной — мор — бой — всичко ний ще издържим — но — не — не — не — не и този зеещ гръб — гръб — гроб — гръб — гроб — сив безмълвен гръб пред теб-         И без отдих тази война! Де — нем — все — пак — виждаш другите край теб, но ве — чер — в мрак — чер — само сянка на един гръб — гроб — гръб — гроб — сив безмълвен гръб пред теб-         Без отдих е тази война! Аз сам — бих — крак — в Ада и ви се кълна: Ни — мрак — ни плам — няма друго там освен гръб — гръб — гръб — гръб — сив безмълвен гръб пред теб!…                 И без отдих е тази война!
,

Информация за текста

© Стоян Медникаров, превод от английски

Rudyard Kipling

Сканиране и разпознаване: NomaD, 2008

Редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Ръдиард Киплинг

Избрано

Превод: Стоян Медникаров

Художник: Иван Габеров

Технически редактор: Нейко Генчев

Издателство „Елпис“, Велико Търново

Печат: ДФ „АБАГАР“, В. Търново

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6772]

Последна редакция: 2008-04-28 07:00:00

,

1

Промяната на оригиналното заглавие „Ботуши“ е хрумване на преводача, и според него то е съобразено с особеностите на българския стих и е художествено оправдано. /Б.пр./

2

„Без отдих е тази война!“ — Характерна за Киплинг употреба на библейски „архитип“ Сравни: „Няма човек, който да има власт над духа, за да удържа духа: Нито има власт над деня на смъртта: И няма пущание в тази борба…“ (Еклисиаст 8:8). /Б.пр./

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×