• 1
  • 2

Ръдиард Киплинг

Бремето на белия човек

(Съединените щати и Филипинските острови)1

Носете свойто бреме! И своите синове във жертва принесете на чужди богове- сред варварски народи с навъсени лица — от дявол по-коварни, по-чисти от деца. Носете свойто бреме! С търпение в гръдта Гнева си обуздайте, смирете Гордостта! Със ясно, просто слово, с език открит и смел засейте чужда нива, гонете чужда цел! Носете свойто бреме! На Глад и Нищета навеки запушете бездънните уста! И бдете: може всичко, на крачка от целта, дивашкото Безумство да срине в пепелта. Носете свойто бреме без позата на бог! Трудът ви да е робски, животът — прост и строг. И пътя към земите на вашите мечти кракът ви да проправи, кръвта да освети! Носете свойто бреме! И приемете в дар вековната омраза на роб към господар; и ропотът на всяка тълпа към своя вожд: „О, по-добре в Египет, в добрата черна нощ!…“2 Носете свойто бреме! Не чакайте мъзда! Не крийте страх и слабост под плаща „Свобода“; По всяко ваше дело, въздишка, вик, въпрос диваците ще съдят за вас и за Христос. Носете свойто бреме! И сбогом, детски дни — с безброй безплодни лаври, с парадни суетни… Да съдят зрелостта ви ударил е часът — и ето: иде скоро3 на равни вам Съдът!
,

Информация за текста

© Стоян Медникаров, превод от английски

Rudyard Kipling

Сканиране и разпознаване: NomaD, 2008

Редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Ръдиард Киплинг

Избрано

Превод: Стоян Медникаров

Художник: Иван Габеров

Технически редактор: Нейко Генчев

Издателство „Елпис“, Велико Търново

Печат: ДФ „АБАГАР“, В. Търново

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6769]

Последна редакция: 2008-04-28 07:00:00

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×