— Радвам се, че се запознахме — произнесе той, запъвайки се на испанските думи. Взе напитките си и им кимна. — Съжалявам, ако съм ви обезпокоил.

— Хей, няма проблем — усмихна се Ралф. — Това е Куба. Хората очакват да разговаряш с тях.

С едно кратко кимване Джак се отдалечи и се върна при Лори. Тя се подпря на лакти и взе питието си.

— Отне ти доста време — изгледа го тя игриво.

Той седна на шезлонга си и поклати глава.

— Случвало ли ти се е да налетиш на някого, за когото си сигурна, че го познаваш?

— Много пъти — отвърна тя и отпи глътка. — Защо питаш?

— Тъй като току-що ми се случи. Виждаш ли онзи мъж със симпатичната жена в червено от другата страна на бара? — Джак посочи двойката.

Лори седна и напрегна очи.

— Да, виждам ги.

— Сигурен съм, че това е Крейг Бауман — каза Джак. — Изглежда точно като негов брат близнак.

— Мисля, че си споменавал, че Крейг е рус като теб. Този приятел тук определено е чернокос.

— Е, с изключение на косата. Невероятно е. Това ме кара да си задавам някои въпроси.

Лори се обърна отново към него.

— Защо да е толкова невероятно? Куба е подходящо място за такъв човек като Крейг. Със сигурност не е заплашен от екстрадиране в Щатите. Може би наистина е Крейг Бауман.

— Не, не е — каза Джак. — Събрах смелост да го попитам и наблюдавах реакцията му.

— Не позволявай това да те разстрои — опита се да го успокои тя и отново се подпря назад върху лактите си с напитка в ръка.

— Няма да ме разстрои — отвърна Джак и се облегна в стола си. Не можеше обаче да се концентрира. Изведнъж му хрумна една идея. Седна рязко, бръкна в джоба на хавлията си и извади клетъчния си телефон.

Лори бе усетила припряното му движение и отвори очи.

— На кого звъниш?

— На Алексис — каза той. Сестра му вдигна, но му каза, че е на работа и не може да разговаря в момента.

— Имам само един кратък въпрос. Случайно да познаваш някакъв Ралф Ландръм от Бостън?

— Познавах го — отвърна Алексис. — Слушай, Джак, моментът наистина не е подходящ. — Ще ти се обадя след няколко часа.

— Защо говориш за него в минало време? — поинтересува се Джак.

— Защото почина — каза Алексис. — Беше пациент на Крейг и почина от лимфома преди една година.

,

Информация за текста

© 2007 Робин Кук

© 2007 Диана Райкова, превод от английски

Robin Cook

Crisis, 2007

Сканиране, разпознаване и редакция: ultimat 2008

Издание:

Издателство „Ергон“, София, 2007

Редактор Сергей Райков

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/10262]

Последна редакция: 2009-01-24 00:02:03

,

1

Patient на английски означава и пациент, и търпелив. Б.пр.

2

Персийски език, официалният в Иран. Б.пр.

3

Административна сграда, помещаваща кметството на град Бостън. Б.пр.

4

Исторически парк в центъра на Бостън. Б.пр.

5

Река, разделяща Кеймбридж от централната част на Бостън. Б.пр.

6

Американски писател от 20-те години на XX век, известен с романа си „Късмет и кураж“ (Luck and Pluck). Автор на стереотипни сюжети за бедни работници, забогатели с усърден труд. Б.пр.

Вы читаете Криза
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×