6. Престън, Ричард „Анализ на бойните действия: биологичните оръжия“, сп. „Нюйоркър“ бр. 73(9 март 1998) Една прекрасно написана статия, която няма как да не предизвика безпокойство у читателя.

7. Ремник, Дейвид „Възкресението: Борбата за една нова Русия“, Ню Йорк, Рандъм Хаус, 1997 г. Още една изключително интересна, увлекателна и поучителна книга, която в крайна сметка предизвиква чувство на дълбока тревога. Задължително четиво за всеки, който проявява интерес към днешното хаотично състояние на Русия.

Речник

АНТРАКС: Инфекциозна болест с почти неизбежен фатален край, която се среща сред топлокръвните животни (предимно овце и кози), но може да се предава и на хората. Рядко се среща прехвърляне на заразата от човек на човек. Наименованието често се използва и за агента-причинител Bacillus anthracis. Тази бактерия живее в най-горния слой на почвата и е разпространена из целия свят. Антраксът е изключително удобен за биологическо оръжие, тъй като е способен да образува твърди спори, които остават стабилни в продължение на десетилетия. Най-смъртоносната форма на заболяването е когато спорите се вдишват и попаднат в белите дробове. Смъртта настъпва изключително бързо.

БИО-ТЕРОРИЗЪМ: Заплахата или фактическото използване на био-оръжие с цел предизвикване на широкомащабен хаос и/или масово изтребление. Често се използва за отмъщение или пропагандиране на някакви политически идеи.

БИО-ОРЪЖИЕ: Биологическо оръжие за масово унищожение, изготвено от живи организми (бактерии, вируси, гъбични образувания) или от продукцията на такива организми.

БОТУЛИНОВ ТОКСИН: Отрова, която се получава от бактерията Clostridium botulinum. Нарича се още невротоксин, тъй като поразява нервните функции на клетките. Клостридиалните невротоксини имат мрачната репутация на най-отровните субстанции, които за познати на науката до днес. Те могат да бъдат погълнати, вдишани или инжектирани, ефектът неизменно е смъртоносен. Изчислено е, че по-малко от 500 грама ботулинов токсин са достатъчни за ликвидирането на всеки мъж, жена и дете, които живеят на планетата Земя.

ТОКСИН: Отровна субстанция, произведена от жив организъм.

ОРЪЖИЕ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ (ОМУ): Термоядрено, химическо или биологическо оръжие, което е в състояние да умъртви или осакати десетки хиляди, а дори и милиони хора, като едновременно с това унищожи напълно и околната среда.

,

Информация за текста

© 1999 Робин Кук

© 2001 Веселин Лаптев, превод от английски

Robin Cook

Vector, 1999

Сканиране, разпознаване и редакция: ultimat, 2008

Издание:

Издателство „Коала“, София

Редактор Сергей Райков

Формат 84?108/32. Печатни коли 26

Печат: Инвестпрес

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/9693]

Последна редакция: 2008-12-06 13:30:00

,

1

Енергийна безалкохолна напитка — Бел.пр.

2

Бряг — Бел.пр.

Вы читаете Вектор
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×