Ейми се усмихна и отново погледна през прозореца.

— Да знаеш, че ще ни посрещне цяла делегация. Виждам Рей, ето я и Маги, дори Фред Каупър е тук.

— Сериозно? — Джейс проследи погледа й и тя разбра, че това посрещане означаваше много за него. Той нямаше търпение да се похвали със семейството си пред приятелите.

— Вземи го. — Ейми му подаде детето. — Поеми Деймън, а аз ще взема сака с бебешките неща. Ще взема да се притесня и ще го изпусна пред приятелите ти. Много неудобно ще се получи.

Джейс се разсмя, ала пое бебето.

— Много добре знаеш, че когато държиш Деймън, си като скала. Майчинството ти идва отвътре. Знаех си, че ще стане така.

Самолетът спря пред старата сграда, която се използваше за терминал, и Джейс застана на пътеката, за да може жена му да стане. Беше много горд, докато водеше малкото си семейство към новия им дом.

Посрещачите бяха точно толкова възторжени, колкото очакваше Ейми. Рей, Маги и Фред се хвърлиха с искрена радост към пристигналите. Някои от хората, които работеха на терминала, също се присъединиха към тях.

— Крайно време беше да се върнеш, Ейми. Знаех си, че ще се върнеш. Когато Джейс тръгна след теб, си казах, че е само въпрос на време. — Маги пусна Ейми от прегръдката си и посегна към бебето в ръцете на Джейс. — Я да видя какво ви задържа толкова дълго в Сан Франциско!

Без да крие усмивката си, Джейс й подаде сина си.

— Не може да бъде — разсмя се Рей, докато двамата с Маги оглеждаха Деймън. — Я погледнете тези очи.

— Виждала съм същите на един-единствен друг човек. Тюркоазено сини — отбеляза Маги. Вдигна очи към въпросния друг човек и се усмихна. — Имаш красив син, Джейс. Ще порасне силен и здрав тук, на Сейнт Клер.

Доста по-късно същата вечер Ейми излезе от спалнята в новия си дом и застана на верандата, за да вдъхне ароматния тропически бриз. Сейнт Клер бе истински рай, каза си тя. Една жена можеше да се сблъска с много по-неприятни неща от това, да създаде дом в рая.

Обърна се през рамо, когато Джейс излезе след нея, още влажен от душа. Беше прехвърлил хавлията на кръста си.

— Не мога да преценя дали си по-сексапилна, когато си бременна, или когато не си. Както и да е, да знаеш, че ме подлудяваш — призна той, застана зад нея и я прегърна.

— Това е от нощницата — обясни Ейми и приглади безкрайно скъпата коприна в прасковен цвят. — Френските дизайнери правят чудеса с жените. Донесла съм запаси за цяла една година.

— На края на годината ще трябва да се върнем отново в Сан Франциско, за да купим запаси за още една година — реши Джейс. — Честно да ти кажа, нощницата няма нищо общо.

— Няма ли?

— Не. Ще ти покажа. Виж какво ще стане, когато я сваля. — С едно-единствено движение той свали нощницата.

— Джейс! — възкликна тя през смях. Чувстваше се напълно уязвима на верандата, макар и да знаеше, че никой няма да ги види. Веднага се опита да се прикрие с ръце.

— Това е само опит. Опитваме се да проверим дали е заради нощницата.

— И? — полюбопитства Ейми.

— Няма съмнение, че причината е в теб. — Притисна я към твърдата си мъжественост. — Да не би да имаш съмнения?

— Мисля — прошепна тя, — че така се забърках в неприятности първия път, когато дойдох на Сейнт Клер.

Той плъзна ръка по стомаха й, а след това спусна пръсти по-надолу, докато целуваше врата й.

— Не се притеснявай — пошегува се Джейс. — Доктор Карсън ме увери, че този път възможността да забременееш не е по-голяма от предишния.

— Да, знам, но, както знаеш, аз съм невероятно непохватна! — Ейми се обърна към него и обви врата му с ръце. Погледна блесналите му очи и се усмихна замечтано. — Джейс, да знаеш само колко те обичам!

Той възкликна страстно и я притисна към себе си. Когато усети твърдата му мъжественост, тя въздъхна дълбоко.

— Ти си моят живот, Ейми — каза Джейс. — С Деймън ще бъдем заедно, докато расте, а с теб ще сме заедно до края на живота си. Господи, колко много те обичам, госпожо Ласитър. Ела да си легнем и ще ти покажа колко.

Ейми доверчиво стисна ръката на съпруга си и го остави да я поведе към леглото. Любовта й към Джейс не бе свързана с никакви рискове. Любовта и страстта му бяха нейни завинаги.

,

Информация за текста

© 1983 Джейн Ан Кренц

© 2005 Цветана Генчева, превод от английски

Jayne Ann Krentz

Serpent in Paradise, 1983

Сканиране: ???

Разпознаване и начална редакция: Xesiona, 2010

Редакция: maskara, 2010

Издание:

Стефани Джеймс. Маската

ИК „Коломбина прес“

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/16928]

Последна редакция: 2010-07-18 20:30:00

Вы читаете Маската
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×