Джейн Ан Кренц

Маската

Първа глава

Тя съвсем не бе жена, с която би започнал връзка.

Джейс Ласитър се бе отпуснал тихо в удобния ратанов стол с висока облегалка и я наблюдаваше с присвити очи. Непознатата се бе настанила от другата страна на откритата тераса в заведението, близо до парапета. Облегалката на стола я закриваше отчасти, но личеше, че оглежда напрегнато и много нетърпеливо всички мъже, които влизат в бара, а след като й станеше ясно, че поредният клиент няма да седне на нейната маса, тя сякаш си отдъхваше.

Очевидно чакаше някого, помисли си Ласитър, и този някой беше мъж. Обзе го необяснимо притеснение. Дали ставаше въпрос просто за познат, или за някой по-специален мъж? Тук, на Сейнт Клер, тя бе на няколко хиляди километра от дома и отдалече й личеше, че не бе местна. Да не би да бе туристка, примамена на ваканция в Южния Пасифик, ала разочарована от услугите на туристическата агенция? Може би щеше да се окаже жена, уредила си тайна среща с любовник някъде в тропиците.

Май беше това. Сигурно затуй се оглеждаше така напрегнато, щом някой влезеше в „Змията“. Едва ли нещо друго би я накарало да влезе в бар, посещаван главно от местните, познат на малцина туристи, открили за пръв път Сейнт Клер. Така нещата се връзваха.

Защо ли това обяснение не му хареса?

Джейс сви презрително устни и посегна към чашата с ром. Подобни иронични гримаси съвсем не бяха в стила му. Не бяха типични за него и излишните движения. Джейс Ласитър създаваше впечатление на дебнещ звяр, присвил се в покоя, който на пръв поглед излъчваше.

Затова пък жената, седнала сама в бара, не успяваше да седи спокойно. Личеше, че бе напрегната, нервна и много уязвима.

Съвсем не бе от жените, с които би пожелал да легне. Защо тогава не успяваше да откъсне очи от нея?

Май бе останал прекалено дълго на Сейнт Клер. Хрумна му, че бе започнал да се размеква, но побърза да отхвърли тази мисъл. Не че бе прекарал твърде дълго време в тропиците, реши мрачно Джейс, просто бе останал прекалено дълго без жена. Отпи нова глътка ром.

Тя не беше негов тип! Трябваше му някоя изтънчена, лъскава фръцла, която да реши, че няколко нощи в леглото му ще се окажат прекрасен спомен от пътуването. Просто още нещо, с което да се похвали, когато се върне вкъщи, също като колекцията от миди. За тези туристки Сейнт Клер обикновено бе доста подходящо място. Островът бе сравнително отдалечен от обичайните ваканционни дестинации, затова повечето летовници от средната класа го избягваха, тъй като това щеше да си остане единственото им посещение в южните морета. Освен по някой американски военен кораб, неколцина изгнаници и обичайните любители на екзотичното, които обикаляха подред пристанищата в южните морета, Сейнт Клер привличаше малка група туристи, на които им бяха омръзнали суетата и блясъкът на традиционните курорти и се опитваха да открият своя малък рай.

Посетителите рядко се застояваха, ала по време на престоя си почти винаги се отбиваха в „Змията“, процъфтяващ оазис сред неподправената красота на острова. Сред тези посетители Джейс понякога откриваше жената, която му бе необходима.

Тази вечер бе различно, защото остана силно заинтригуван от жена, която би трябвало да си стои у дома в Щатите, да се грижи за двете си деца и да обръща внимание на предания си съпруг. Точно такава жена не му трябваше, каза си той и отпи нова глътка ром. Да не говорим, че не бе попаднала на подходящото място.

Къде ли беше мъжът, когото очевидно чакаше? Макар че не му се искаше, Джейс откри, че следи как бързият й, изпълнен с очакване поглед се стрелка към вратата. Интересно, какво ли представляваше мъжът, заради когото бе дошла? Какъв бе човекът, който можеше да утоли очакването, да успокои този огнен темперамент?

— Аз съм пълен глупак — измърмори ядосан, когато се изправи и посегна към чашата с ром. Така ставаше, когато се оставиш прекалено дълго без жена, реши той и прекоси бавно заведението към масата на непознатата. Точно така, когато един мъж останеше прекалено дълго без жена, започваше да върши глупости — като например да се представи на дама, която със сигурност щеше да го прати по дяволите.

От друга страна, каза си кисело Джейс, тя бе на негова територия и въпреки това бе успяла да разпали любопитството му, макар и той да бе готов да се закълне, че отдавна бе успял да го изкорени. Беше виновна, че го бе заинтригувала, затова щеше да си понесе последствията и сама да реши какво да прави с него, когато отидеше при нея. Щеше да му бъде интересно да види как ще се измъкне от това положение.

Интересното щеше да започне още в мига, в който тя го видеше, че приближава, защото му се искаше да разбере дали в очите й щеше да блесне очакване и колко дълго щеше да се задържи. Джейс наблюдаваше профила й, докато се приближаваше към нея. Непознатата все още не го бе забелязала, защото цялото й внимание бе насочено към вратата.

Въпросът отново се надигна. Дали чакаше определен човек? Да не би да ставаше въпрос за някой случаен? Ако беше така, защо да не се спре на него? Може би щеше да се окаже, че не бе нищо повече от туристка, впуснала се в търсене на забавления, и щеше да се опита да го убеди да й осигури онова, от което се нуждаеше. Май и аз имам нужда от същото, помисли си той, а след това усети как го бодна отвращение. Още малко и щеше да започне да се самосъжалява. Жалка работа. Имаше си цяр, който да излекува мъжете, изпаднали в подобно състояние. Зачуди се дали жената в другия край на заведението щеше да се съгласи да му го осигури.

Тя не го видя почти до момента, в който Джейс застана пред масата. С периферното си зрение забеляза мъжа. Ейми Шанън се стресна от изненада и, както знаеха всичките й познати, това можеше да доведе само до неприятности.

Почти пълната чаша с вино до дясната й ръка се преобърна, когато пръстите й се блъснаха в нея. Бургундското, което в „Змията“ предлагаха за трапезно, се плисна по полираната дървена маса и потече по пода. Ейми гледаше примирено какво става.

— Извинете — заговори тихо мъжът с дълбок глас, който се лееше също като хубаво шери. — Не исках да ви стресна.

— Тогава недейте да се промъквате — сопна се тя, по-скоро за да каже нещо, отколкото по друга причина. Веднага посегна да попие разлялото се вино с малката салфетка под чашата.

Непознатият, застанал пред нея, не помръдваше. Наблюдава известно време отчаяните й трескави усилия и накрая предложи:

— Оставете на мен… — Той кимна към слабия брадат младеж зад бара.

— Внимавайте да не си изцапате панталоните — отбеляза раздразнена Ейми. Погледна войнишките му панталони, сякаш бе въпрос на време и те да се омърлят.

Мъжът не обърна внимание на потенциалната опасност, докато стоеше настрани, а барманът чистеше резултата от несръчното движение на Ейми.

— Не се притеснявай — заговори приятелски барманът. — Ще ти донеса още една чаша за сметка на заведението.

— Благодаря, Рей — отвърна благодарната Ейми. Двамата се бяха запознали по-рано, когато той й донесе първата напитка. Тя го бе попитала кой е рисувал поразително красивите картини, закачени в „Змията“. Рей Матюс скромно бе признал, че са негово дело.

— Аматьорска работа — бе побързал да я увери той.

След като почисти, веднага се скри зад бара. Чак след като масата бе избърсана и Ейми получи нова чаша вино, тя усети, че си има компания. Изглежда мълчаливият непознат бе решил да се настани при нея. Ейми мигна объркана, когато мъжът седна на ратановия стол срещу нея. Едва сега й хрумна, че може би той бе човекът, когото очакваше.

— Кой сте вие? — попита рязко тя.

— Той, надявам се.

Над трепкащия пламък на свещта Ейми го погледна за пръв път. В нея се взираха най-невероятните очи, които някога бе виждала.

Вы читаете Маската
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×