— Здрасти, татко! — извика Алисън и се втурна към колата. Джим ѝ помаха с ръка, на лицето му се появи пиянска усмивка.

Кейси пристъпи към прозорчето.

— Никакво пушене докато Алисън е в колата, нали? — рече тя.

Джим мрачно я изгледа и поклати глава:

— Добро утро и на теб…

Гласът му беше дрезгав, лицето подпухнало. Явно беше махмурлия.

— Имаме уговорка да не пушим в присъствието на дъщеря си, Джим — настоя Кейси.

— Да виждаш някой да пуши?

— Само те предупреждавам.

— И друг път си го правила, Катрин! — повиши тон Джим.        — Поне милион пъти съм чувал тези предупреждения! Спести ми ги, за Бога!

Кейси въздъхна и замълча. Беше твърдо решена да не вдига скандал пред Алисън. Докторът твърдеше, че заекването на детето се дължи именно на скандалите между родителите му. Сега този дефект почти изчезна, а тя правеше всичко възможно да не се кара с Джим, въпреки че той не ѝ отвръщаше със същото и сякаш изпитваше удоволствие да усложнява нещата.

— Добре — усмихна се насила тя. — Ще се видим в неделя. Според условията на развода Алисън трябваше да живее при баща си една седмица на месец — от понеделник до неделя.

— Както винаги — кимна Джим.

— В неделя, в шест.

— Господи!

— Само уточнявам, Джим.

— Не уточняваш, а контролираш! — изръмжа Джим. — Както винаги си го правила!

— Моля те, Джим, да не започваме пак!

— Добре де!

Кейси се наведе пред прозорчето:

— Чао, Алисън.

— Чао, мамо — отвърна детето, но очите му бяха студени. Вече беше успяло да вземе страната на баща си, още преди да е щракнал предпазният колан. Джим стъпи на газта и лексъса се отдалечи. Кейси остана да гледа след тях.

В далечината зърна приведената фигура на съседа си Еймъс, който беше извел рунтавото си куче на сутрешна разходка. И той работеше в завода. Кейси му махна с ръка, обърна се да влиза и едва тогава забеляза синята кола, паркирана до отсрещния тротоар. Вътре имаше двама мъже. Единият четеше вестник, а другият зяпаше през прозореца. Кейси се спря. Съвсем наскоро бяха обрали къщата на другия ѝ съсед — господин Алварес. Какви са тези типове? Не приличаха на бандити, а по-скоро на военни: млади и здрави, с късо подстригани коси.

Кейси понечи да запомни номера на колата им, но пейджърът на колана ѝ тихо забръмча. Тя го свали и напрегна очи към екрана. Върху него се изписа следното съчетание между букви и цифри:

??? 03 КРИ 0700 БЗ БТИГЗ

Кейси въздъхна. Трите звездички в началото на посланието означаваха „много спешно“. Директорът на завода Джон Мардър свикваше общо заседание на Комисията по разследване на инциденти в 7 часа сутринта. Цял час преди началото на работното време, в „Бойната зала“. Нещо е станало. При това нещо сериозно. Потвърждаваше го последното буквено съчетание, което, преведено на нормален език означаваше: „Бъди там, иначе ти гори задника!“

ЛЕТИЩЕ БЪРБАНК

6.32 ч.

Сутрешното задръстване беше голямо, бледите лъчи на слънцето се отразяваха в покривите на безчислен поток от коли. Кейси извъртя огледалцето и провери грима си. С късата коса и стройната си фигура, тя приличаше на момче. Освен това беше в основния състав на заводския отбор по софтбол и нямаше никакви проблеми с колегите си. Повечето от мъжете около нея я приемаха като своя по-малка сестра, това отношение я устройваше много добре.

Проблеми едва ли можеха да възникнат, тъй като беше израснала в Детройт, само сред мъже. Баща ѝ работеше като редактор в „Детройт нюз“, а двамата ѝ братя бяха инженери във „Форд“. Майка ѝ беше починала отдавна и Кейси отрано се научи да се държи твърдо, като мъж.

След като завърши журналистика в университета на Южен Илиноис, Кейси постъпи на работа при братята си, в пресцентъра на „Форд“. Но писането на официални съобщения за печата ѝ се стори твърде скучно, затова използва една от стипендиите на компанията и се сдоби с бакалавърска степен от университета Уейн. Междувременно се омъжи за Джим, който работеше като инженер във „Форд“, роди се детето.

Появата на Алисън обаче сложи край на брака им. Джим се оказа от бащите, които изпитват дълбок ужас от пелени и режим на хранене. Започна да закъснява, връщаше се пиян. В крайна сметка заживяха разделени. В един момент Джим обяви, че се мести на Западното крайбрежие и започва работа в „Тойота“. Кейси реши да го последва, тъй като искаше Алисън да расте в близост до баща си. Строгите вътрешни правила на „Форд“ ѝ бяха дошли до гуша, а и трудно по-насяше дългата детройтска зима. Калифорния предлагаше нов старт. В представите ѝ този край беше свързан с открит автомобил, слънчева къща на брега на океана с палми пред прозорците, загоряло и здраво, детето ѝ си играе на пясъка…

Но стана така, че се засели в Глендейл, на час и половина път от крайбрежието. Купи си кабрио, но така и не свали покрива нито веднъж. Кварталът беше много хубав, но само на няколко улици от гангстерските територии. Понякога през нощта се чуваше далечна стрелба и Кейси изпитваше дълбока тревога за сигурността на дъщеря си. Тревожеше я и образованието, което предлагаше местната училищна система със своите петдесетина различни езика и диалекта. Тревожеше се и за бъдещето, тъй като икономиката на Калифорния продължаваше да е в рецесия, с висок процент безработица. Уволнен от „Тойота“ за злоупотреба с алкохол, Джим вече две години беше без работа. Самата тя бе оцеляла след няколко вълни на съкращения в „Нортън“, където производството непрекъснато се свиваше в резултат на глобалната рецесия.

Не беше и сънувала, че някога ще работи в самолетостроителна компания, но за своя изненада откри, че прямотата и прагматизма, които беше донесла от Средния Запад, са изключително подходящи за работната среда тук, състояща се предимно от добре подготвени инженери. Джим казваше, че е прекалено скована и „книжна“, но в „Нортън“ оцениха по достойнство вродената ѝ склонност да се вглежда в детайлите и да не пропуска нищо. Вече втора година заемаше поста вицепрезидент по контрол на качеството.

Тя харесваше своето Управление КК, въпреки неговата почти невъзможна мисия. Компанията „Нортън Еъркрафт“ се състоеше от две основни подразделения — производство и инженерингова дейност, които водеха постоянна война помежду си. Управлението за качествен контрол заемаше деликатната позиция някъде между двете. Без негово одобрение не можеше да се произведе или монтира нито една част от продукцията, от управлението се очакваше да разрешава и всички възникнали проблеми. По тази причина хората от КК не се радваха на горещи симпатии — нито всред механиците на поточната линия, нито всред инженерния състав.

Друга част от задълженията на УКК беше пряко свързана с обслужването на клиентите. Често се получаваше така, че клиентите роптаеха срещу собствените си решения: обвиняваха „Нортън“ за неподходящо поставените бордни кухни, чието място бяха определили самите те, или пък се оплакваха от недостатъчен брой тоалетни, въпреки че в поръчката им фигурираше именно такова условие. За решаването на всички тези проблеми се изискваше търпение и такт. Умиротворител по рождение, Кейси се оказа особено добра в тази работа.

В замяна на деликатното балансиране между чука и наковалнята, служителите от УКК управляваха

Вы читаете Въздушна клопка
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×