— Ти пък! — тихо, но с познатите интонации на Володка каза Братлето.

А Володка попита насмешливо:

— Кое е космическо хулиганство? Въженцето ли? Ако кажеш на някого, ще станеш за смях.

И тогава се засмях и аз. Засмях се и отхвърлих съмненията и страховете. И най-сетне повярвах, че това не е сън. Засмях се и целият се отдадох на радостта. Протегнах към тях ръце:

— Хайде влизайте, палавници такива!

Те радостно разлюляха гумата, прехвърлиха изподрасканите си крака през перваза, а аз ги хванах за ризите…

… и в този момент от двора се разнесе оглушителен вой. Нещо средно между аварийна сирена и колективен рев в детски ясли. Всички подскочихме като от взрив.

Под нашия прозорец, до стената, два портокаловооранжеви котарака, гневно вирнали пухкавите си опашки, настръхнали, с извити гърбове, бяха забили погледи един в друг. Митка и Рижик. И двамата ревяха заплашително, готови да се вкопчат в смъртен двубой.

… Впрочем някъде около обяд двата котарака се сприятелиха и заедно напердашиха високомерния дог Помпей от съседния апартамент.

,

Информация за текста

© 1977 Владислав Крапивин

© 1985 Георги Арнаудов Георгиев, превод от руски

Владислав Крапивин

Вечный жемчуг, 1977

Сканиране: Boman, септември 2009 г.

Разпознаване и редактиране: NomaD, октомври 2009 г.

Издание:

Владислав Крапивин. Летец за Особени Поръчения. Фантастични повести за юноши

Издателство „Отечество“, София, 1985

Рецензент: Петя Караколева

Редактор: Асен Милчев

Художник: Виктор Паунов

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Методи Андреев

Коректор: Стефка Бръчкова

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/13733]

Последна редакция: 2009-10-08 22:30:00

,

1

Бизан-мачта — най-задната мачта на ветроходен кораб.

2

Щуртрос — въже или верига, свързващо щурвала с руля.

3

Планшир — укрепваща греда, минаваща по горния ръб на бордовете.

4

Румпел — лост за завъртане на кормилото (руля) на лодка или малък кораб.

5

Шпанхоут (шпангоут) — напречни ребра от скелета на кораба.

6

Поворот — руска морска команда за завой. — Бел.пр.

7

Лот — приспособление за измерване на дълбочината, обикновено разграфено въже с тежест.

Вы читаете Вечният бисер
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×