Елин Пелин

Добра среща

(Драма в стихове)

Пижо отива в града. Пендо се връща оттам. Срещат се в Борисовата градина. Пендо се преструва, че не вижда съселянина си. Пижо се обръща, изглежда го, кимва учудено с глава и се обажда с добро сърце.

Пижо

Добра среща, Пендо,

и добър ти час…

Оно кавга малко

има между нас,

ама ти прощавай

и много не шавай —

поздрави сърдечно

какво е човечно

Пендо (спира се)

Ти ли си бре, Пижо,

я те зех за Геле,

има доста време

не сме се виделе,

Да кориш не бързай

и кусур не връзвай —

малко съм залисан,

та не забележих…

Пижо

Па я се наежих,

да се карам пак —

мойто докачане

дотам иде чак.

Пендо (подава му пакет с тютюн)

Направи цигара,

па нека забравим

тая сръдня стара,

таков е живото —

се заедно ходят

доброто и злото.

Пижо

Да живееш, Пендо,

ние с теб били сме

па добри другари

я нали ти думам:

човек е магаре —

на сърце добър е,

па се лошо прави.

Ама да е здраве…

Ти какво си, що си,

не те срещам вече?

Пендо

Добре съм — го речи…

времето такова,

пръснахме се сите,

не може се срещнем

дори по механите.

Пижо

Свето умеша се

у бойове пусти,

тя, каквато стана —

седни па се кръсти.

Пендо

Каша, брате, каша,

ама сега вече

работата наша,

хелбете, хелбете,

ще излезе цвете.

Пижо

У градо ли беше?

Там малко валеше,

па те гледам сух си.

Пендо

То отвънка сух съм,

ама не отнетре,

зер се поотбихме

в кръчмата на Петре.

Пижо

Ти си мераклия…

По дъха те сещам,

че си пил ракия

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×