Елин Пелин

Кумови гости

Къс пролетен ден свърши се, като всички божи дни, нищо ново не случи се — се беди, тегла едни. Слънцето полек заседна зад далечни планини, мрак над село тихо легна мир полята осени. И клепалото черковно кротко с трепкав ек свети, над селото ни греховно утре празник възвести. Занемяха из полето песни, шум и суети и спокойно от небето тиха вечер се спусти. Грижи, шум, неволя, мъки денят с него си отнесе и селото за почивка в сън спокоен се унесе. Само моите съседи всички още са на крак, сам колата в двора реди весел свекърът дъртак. Шета старата свекърва и разправя нещо с’смях, млада им снаха Яна стои почетно до тях с венец, китен от лалета, с бяла кърпа до петите, сукман, ръбен с тютюрмета, с нетърпение в очите. Стойчо — мъж и — млади юнци за юларите държи. Пременен, обръснат, стегнат за далечен път, кажи. Стар ги кум на гости кани с младата невяста Яна — нощес двама кат пътуват, рано тамо са зарана. През три села надалече утре кум ще ги дочака… — Хайде, Яно — Стойчо рече, — че се времето протака. И със старите смирено двама млади се простиха, въз постилката от сено на колата се качиха. В божи небеса чудесни звезда до звезда трепти, месечинка пълнолика ширни поля позлати. А по равний друм из здрача кола лекичко скриптят, вътре пътниците наши тихо нещо си шептят. Стойчо либето си първо със десница е обвил, Яна кротко е навела черни очи с поглед мил. Сал двамина в тъмнината в тоя път усамотен! Те за тая нощ благата бяха мислили цял ден.
Вы читаете Кумови гости
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×