Елин Пелин

Трите баби

Баба Еленица, от златна Златица, с възелче в кривачка тръгнала при врачка. Стара баба Рада от Клисура града, с сливици сушени във една торбица и гърненце малко с крушова чорбица, дълъг път тръгнала при син у София, земен за топчия… А стрина ви Дивда от Голяма Кривда, с болки в стари плещи, лек тръгна да дири по бани горещи… Едната нагоре, другата надоле, трите се срещнали сред Софийско поле — приятелки стари от млади години и малко роднини. Сред широки друми спрели се на думи, на почивка кратка, на приказка сладка. Че въпроси бързи, че радост, че сълзи, одумки грижовни и случки различни от света лъжовни. — Какво си, що правиш, ожени ли Петко? — Слава богу, тетко!… — Ама ти що чиниш, кума Еленице? — Добре съм, кумице! — Как живееш още? Порасте ли Пенка… вече да те поще? — Чух, че се помина твоята етърва през велики пости? — Е, бог да я прости! — а пък аз тепърва ще ставам свекърва. Разговори сладки и въздишки кратки, смехове и сълзи, отговори бавни и въпроси бързи, и прочее, и прочее, тури многоточие… Беше пролет блага, весела и драга. Мушици бръмчеха, нивите растеха. В зелени ливади пъдпъдък потайно ту кръвне, ту млъкне, ту пак се обади. В гъстите трънаци орляк ситни врабци на сватба се сбрали, свирджии викнали — свирци чуруликат и на хоро викат пеперуди пъстри като вакарелки; цветятя разкрили шарени омбрелки. А нашите баби сред широки друми стоят и приказват тия благи думи — баба Еленица от златна Златица, стара баба Рада от Клисура града и стрина ви Дивда от голяма Кривда… — Мари, ха да ходим! — Е, почакай малко… — Вкъщи е самичък дядо ви Михалко! — Не бързайте толко,
Вы читаете Трите баби
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×